StatpedMagasinet 3–2017

Et inkluderende fellesskap rundt matbordet

Ekholt barnehage er opptatt av være inkluderende. Enten barna mates med knapp på magen, har et ekstra kromosom, har allergier eller kommer fra en kultur som krever halalkjøtt, har alle plass rundt det samme bordet.

Det er onsdag og ukens høydepunkt med ekstra god mat i Ekholt barnehage i Rygge kommune i Østfold. Ungene koser seg med hønsesuppe, og den har de laget selv. De har handlet inn høne og grønnsaker fra butikken på hjørnet. Vasket og delt opp persillerot, purre og selleri. Planleggingen begynte allerede mandag, og litt forberedelser er gjort hver dag. Det store oppholdsrommet er gjort om til restaurant, og bordene har barna pyntet med høstløv, rognebær, eikenøtter og lys. All skepsis til høne er blåst bort, selvgjort er velgjort – det smaker nydelig.

– Hos oss legger vi stor vekt på det gode måltidet. Mat som barna har vært med å lage selv, ro rundt måltidet og tid til småprat. Det handler om mer enn å bli mett, det handler om å ha et bevisst forhold til maten vi spiser, sier Tone Løyning Narvesen, daglig leder i barnehagen.

– Og ikke minst om å akseptere at vi er forskjellige. Ekholt barnehage er opptatt av være inkluderende.

Samarbeid med Statped

Samarbeidet med Statped begynte med spiseutfordringer for ett av barna. Det utviklet seg til et prosjekt om måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen. – Vi har valgt å bli gode på måltidet som et pedagogisk virkemiddel, egentlig hele prosessen frem til maten står på bordet, selve måltidet og hva som skjer under måltidet. Vi vektlegger også samarbeidet mellom barna når ingrediensene skal handles inn, hvorfor vi velger akkurat disse matvarene og hjelper hverandre med forberedelsene. Alle mestrer noe. Å ha tid og ro under måltidet til å skape gode samtaler, er viktig. Et år har vi barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, et annet år har vi barn med et kromosom for mye – det kan være ulike utfordringer – og vi opplever at barna støtter hverandre i stort og smått. Sunn mat, helse, trivsel, læring og inkludering er stikkordene hos oss, sier Løyning Narvesen.

Små grupper skaper trygghet

60 barn skal innom restauranten og spise dagens hønsesuppe. Det kan vel fort bli kaos? Men, nei – barna kommer inn i små puljer. De har hvert sitt matkort i hånda med bilde av seg selv, bak på kortet står eventuelle hensyn i forbindelse med mat. Kortet blir byttet med en tallerken hønsesuppe. Her er det ikke snakk om å forte seg eller befalinger om å spise opp maten. De kan gå fra bordet når de er mette og føler seg ferdige.

– Selvsagt veltes det glass og søles under matlagingen. Vi er mange voksne rundt barna, det handler om å ikke stresse og lage strategier for de barna som har store utfordringer. De 12 minste barna spiser på eget spiserom, sier Løyning Narvesen.

Barnehagen bruker smågrupper til de fleste aktivitetene, og sammensetningen av gruppene er valgt ut fra alder, sosial fungering, relasjoner mellom barna og behov for hjelp.

– Små grupper skaper nærhet og trygghet. Barna blir sett og hørt, og arbeidet i små grupper gjør det også lettere for personalet å bruke egne ressurser og videreutvikle kompetansen sin.

Side 24 av 27