StatpedMagasinet 3–2017

Nye muligheter med digitalisering

Tone Mørk, Statpeds direktør

Aller først: Statped ønsker Regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen (PDF) velkommen! Et digitalt løft er viktig for alle, men særlig verdifullt for elever som trenger tilpasset opplæring. Vi vil ha IKT i skolen for at elevene skal lære mer, få bedre digitale ferdigheter og bedre tilpasset opplæring i en inkluderende skole.

Den digitale utviklingen har skapt muligheter for barn og unge med særskilte behov, – muligheter vi ikke har sett tidligere. Ordinære verktøy som nettbrett, PC-er, apper, smartklokker og helt vanlige programmer kan brukes av alle, bare på forskjellig måte og med ulik tilrettelegging. Vanlige verktøy kan tilpasses slik at de blir gode spesialpedagogiske verktøy. En del elever vil fremdeles ha behov for spesielt utstyr, men utstyret trenger ikke lenger å være spesielt for alle.

Kunnskapsministeren trekker frem kunnskap og kompetanse som avgjørende for å lykkes med digitalisering i skolen. «Faglærere, spesialpedagoger, ansatte i PP-tjenesten og Statped må ha kompetanse om elever med særskilte behov, og til både å finne og ta i bruk de spesielle læremidlene som denne gruppen trenger», skriver han. Vi er helt enig med kunnskapsministeren. For egen del vil jeg si at Statped allerede bruker digitale verktøy og arbeidsformer på mange områder. Kompetansen til dem som har arbeidet med digitalisering, trekker vi inn i utviklingsarbeidet med å digitalisere både etaten og tjenestene våre.

Flere land, blant annet Danmark og England, har kommet et godt stykke på vei med å prøve ut bruk av roboter i opplæringen og i spesialundervisningen. I Norge legges det nå opp til forskning for å ta i bruk roboter i språkopplæringen, både for barn med autismeforstyrrelser og for minoritetsspråklige barn. Les om bruk av roboter i undervisningen.

For Statped handler digitalisering om å endre måtene vi jobber på og samtidig bidra til en utvikling som gir nye muligheter for inkludering av brukergruppene våre. Det er godt for den det gjelder og bærekraftig for samfunnet.

God lesning og god jul!

Side 3 av 27