StatpedMagasinet 3-2019

Å kommunisere er en menneskerett

Språk er essensielt for oss alle. Det å kunne uttrykke seg, bli forstått og ta egne valg er helt grunneggende ofr hvordan vi utvikler oss som mennesker, og hvordan livet blir. 

Dette er bakgrunnen for at vi i Statped forsterker arbeidet vårt med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) med stor iver og glede. 

Hva er ASK?

Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) bruker andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. 

Rettigheter (udir.no)

– for elever med behov for ASK

ASK fremmer talespråk

Enkelte tror at bruk av ASK hindrer talen i å komme i gang, og vil se det an. Det er en misforståelse. ASK fremmer talespråk og er et viktig supplement på veien til å utvikle tale for dem som har mulighet til å snakke.

Fra fødselen av snakker vi med babyene våre uten å ha forventning om at de skal kunne svare med tale før de er 12–14 måneder gamle. Alle teorier om tilegnelse av språk peker på betydningen av at andre bruker det språket som personen skal lære. Hvis en person skal lære seg andre måter å uttrykke seg på, kan dette kun erverves på samme måte som spedbarnet lærer talespråk.

Språkmiljø er avgjørende

Personen må leve i et aktivt naturlig, alternativt språkmiljø, hvor omgivelsene bruker lik uttrykksmåte når de kommuniserer. Personen som bruker ASK må ha tilgang på ordforråd som er tilpasset ham/henne og som gir mulighet til å utvikle begrepsapparatet. Det gjelder å ha gode modeller som de kan lære av. Dette er også en av grunnene til at inkludering er spesielt viktig for ASK-brukere. Sammen med gode modeller, trenger de opplæring i hvordan de skal kommunisere med personen som bruker ASK.

Vær entusiastisk, og ha det morsomt

Samhandling krever minst to aktive parter, ikke én som spør og én som svarer. Du skal være modell og vise hvordan du kommuniserer med ASK – for personer som trenger ASK, kan ikke det av seg selv. Vent og forvent kommunikasjon. Møt personen med en forventning om at han/hun vil si noe til deg, ikke vær den som alltid tar regien. La den andre få ta initiativ. Svar på kommunikative initiativ som personen har, svar på det minste lille tegn. Gi personen selvtillit på at hans/hennes uttrykk er viktig og at du er interessert. Legg til rette for at han/hun må be om noe, spørre hvor noe er og så videre. Da kommer dere i gang.

Ikke vær redd for å gjøre feil. Vær entusiastisk og ha det morsomt. Det er den viktigste suksessfaktoren. 

Side 8 av 14