StatpedMagasinet 3-2019

– Skolelydbok er et viktig supplement for mange elever

Portrett av bibliotekar Randi Olsen.
Portrett av biblotekar Randi Olsen (Foto: Eva Hongshagen).

Randi Olsen, bibliotekar ved Greåker videregående skole, har merket en betydelig økning i antall elever som låner skolelydbok de siste årene. – Det er viktig å hjelpe elevene i gang med bruken, sier hun.

Tekst: Eva Hongshagen.

– Hos oss er det elever som har tilgang til lydbøker både på grunn av lese- og skrivevansker og på grunn av synsvansker. Den første gruppen er en del større enn den siste, sier bibliotekar Randi Olsen.

Etter nærmere 20 år i bibliotekarstolen, har hun møtt mange elever som trenger bøkene.

– Antall brukere har økt med årene. Det handler kanskje om at skolene blir flinkere til å oppdage lesevansker tidligere. Det er også veldig flott at tilbudet er blitt gratis, sier Olsen.

Gir starthjelp

Olsen erfarer at elevene bruker lydbøkene ulikt. Noen foretrekker kun å lytte, mens andre hører på boken samtidig som de leser selv. Uansett bruk inviteres alle elever ved skolen til biblioteket for oppstarthjelp når de registreres som lånere av skolelydbøker.

– De kommer hit med PC og mobiltelefon, slik at vi kan hjelpe dem med å installere appen, få logget på og sjekket at alt fungerer. Vi tror det er nyttig for elevene at vi hjelper dem i gang med bruken, sier Olsen, og fortsetter:

– Vi viser elevene hvordan de kan søke opp bøker, og at skjønnlitterære bøker er lett tilgjengelig sammen med skolelyd- bøkene. Det gjør nok at mange leser flere bøker, mener hun.

Selv om det er mulighet til å søke opp bøkene selv, er det bibliotekarene som ordner lånene for elevene ved Greåker.

– Det er gjerne mange ulike utgaver av de ulike skolebøkene, med små endringer fra utgave til utgave. Det kan være fort gjort å ende opp med en utdatert oppgave når tittel på boka og forfatter er den samme, så vi bistår elevene med å finne den rette, sier hun.

Nyttig supplement

Dag Frode Bråten Hultengreen, synspedagog ved Greåker videregående skole, mener skolelydbøker og andre lydbøker er et viktig supplement til andre måter å tilegne seg informasjon på.

– Mangfoldet i digitale verktøy gjør at elevene, uavhengig av utfordring, kan finne sin måte å lese på. Ved vår skole er vi opptatt av at elevene skal ha flere metoder for å tilegne seg informasjon. Det handler både om muligheten til å variere og å øke utholdenheten. Det er med på å utvikle studieteknikk, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Portrett av synspedagog Dag Frode Bråthen.
Portrett av synspedagog Dag Frode Bråthen (Foto; Eva Hongshagen).

– Vi har også et prosjekt ved skolen om leseglede. I alle fag settes det av tid til å lese skjønnlitterære bøker. Prosjektet gjelder alle elever, uansett lesemetode og vansker. Det har vært en populær ordning, og da er lydbøker et viktig leseverktøy for en del elever, sier han.

«Sikkerhetsnett»

Tidligere ble skolelydbøkene tilsendt i fysisk format, gjerne i form av CD-plater. I dag skjer utlån i form av datafiler som kan spilles av gjennom appen «Lydhør».

– For elever med synsvansker har lydbøker en tilleggsverdi fordi de kan erstatte eller supplere annet utstyr om det skulle være tekniske problemer. For eksempel hadde vi for en stund siden en elev som hadde fått virus på PC-en og ikke kunne bruke skjermleser eller leselist. Da kunne eleven lytte til skolelydbok i stedet, sier han.

HVA ER EN SKOLELYDBOK?

En skolelydbok fra Statped er en digital bok med både lyd og tekst. Bøkene beskriver visuelle elementer, og overskrifter går direkte til riktig sidetall.

HVEM KAN LÅNE SKOLELYDBOK?

Skolelydbøker kan lånes av elever og lærere. Skoler kan også låne bøker på vegne av lærere og elever. Det er gratis å låne skolelydbøker til bruk i undervisningen.

UTLÅN AV SKOLELYDBØKER

Statped og Norsk lyd- og bildeskrift- bibliotek (NLB) samarbeider om å dis-tribuere lydbøker. Alle lydbøker er til- gjengelig via samme portal, og registrerte lånere har tilgang til alle bøker fra både Statped og NLB.

FLERE MULIGHETER

Som låner av skolelydbok hos Statped har du også tilgang til skjønnlitterære lyd- og punktskriftbøker, aviser, tidsskrifter og følebøker fra Norsk lyd- og blindeskrift-bibliotek (NLB).

Side 5 av 14