StatpedMagasinet 1–2014

Digital app-hjelp å få

For elever med språk-, lese- 
og skrivevansker finnes det 
en mengde apper som kan være nyttige. Appene varierer 
i kvalitet, så det er lurt å teste dem for å finne ut hvilke 
muligheter de gir i læringsarbeidet.

– Det vi spesielt ser etter i apper, er at de gir mulighet til å arbeide kombinert med tekst, bilde, video og tale – såkalt multimodale apper, sier Per Jan Svestad, rådgiver i Avdeling for læringsressurser 
og teknologiutvikling i Statped. Han understreker at det for elever med språk-, lese- og skrivevansker er viktig å kunne knytte visuelle elementer til læringsarbeidet, og at appen også må ha mulighet til å lese inn tekst i stedet for å skrive.

– Apper som gir mulighet til å arbeide multimodalt, er vesentlig for denne gruppen. Dette betyr at eleven kan arbeide og formidle på den måten han behersker best. Det er viktig at innholdet som produseres i appen, kan deles, bearbeides og videreutvikles i andre apper, sier Svestad.

Velg apper som leser opp

For personer med svake leseferdigheter 
er det altså vesentlig at teksten kan leses opp. Denne muligheten finnes på iPad og iPhone ved å gjøre innstillinger i operativsystemet. Muligheten til å få avkodet tekst gir dyslektikere lettere tilgang til informasjon. Lydhør-appen gir lesehemmede tilgang til skjønnlitteratur via NLB.no, og Brettboka.no (presentert på statped.no) 
gir tilgang til lærebøker fra de største forlagene.

Bruk sosiale medier og statped.no

Hver dag kommer det nye apper til 
ulike typer nettbrett, og det kan være utfordrende å orientere seg i hva som er bra, og i hva som fungerer for hvem. På sosiale medier som Facebook, Twitter og blogger, finnes det grupper for deling av erfaringer og tips. I en egen artikkel på statped.no gir vi en del konkrete tips til slike fora for deling. På statped.no legger vi også jevnlig ut tips og artikler om apper og læringsressurser som kan være 
aktuelle for målgruppen.

Disse appene bør du prøve

Inspiration Maps

Inspiration Maps er en tankekart-app med mulighet til å legge inn bilde, video, tekst og tale. Appen er enkel og fleksibel å bruke, og er et gunstig verktøy for alle elever i læringsarbeidet. Tankekartets fleksibilitet gir mulighet til å arbeide med strukturering og organisering av tekster 
og begreper, idemyldring, aktivisere forkunnskaper, automatisering og repetisjon. Tankekartet er også et fint presentasjonsverktøy både for elever og lærere. Ved å legge inn tilpasset støtte i form av innlesing med egen stemme, video eller bilde, vil eleven kunne lage en god presentasjon på egne premisser. Inspiration Maps er godt egnet til å visualisere relasjoner mellom begreper og strukturere begrepene i over- og underkategorier. Dette er spesielt viktig for elever med språkvansker.

Book Creator

Book Creator er en app hvor lærere og elever kan lage en digital bok i epub-format. Elevene kan lage bøker med bilder og video de selv har tatt. De kan ta video og bilde rett inn i boka. Filmer, bilder og andre læringsressurser laget i andre apper, kan overføres til Book Creator og brukes i boka. Boka kan benyttes som en arbeidsbok for elevene, men læreren kan også bruke Book Creator til å lage tilpassede lærebøker til elevene. Her kan læreren lese inn teksten og legge inn ordforklaringer og lenker som vil gi dem som trenger det, litt ekstra muligheter. Når boka er ferdig, overføres den til iBooks og blir lagret som en epub-fil. Boka kan deles 
via e-post eller publiseres i iTunes Store. Nylig ble appen tilgjengelig også for 
Android.

Lydhør

Lydhør er en app-spiller 
av DAISY-lydbøker på nettbrett og smarttelefoner. Dette er et gratis tilbud til de som ikke har mulighet til å lese en fysisk bok. Lydhør er utviklet av NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Elever med lese- og skrivevansker har ofte lite motivasjon for å lese. Det er viktig at også disse elevene får gode leseopplevelser, noe som vil være med på å styrke språkutviklingen. Ved å introdusere lydbøker tidlig og for hele klassen, vil denne måten å lese på, bli alminneliggjort. Elever som er avhengig av å bruke lydbøker i skolefagene, vil ikke føle seg annerledes og stigmatisert.

IntroWords

IntoWords er et skriveverktøy som kan hjelpe deg med å lese og skrive tekst på iPad, Mac eller web. Du får visuell hjelp idet programmet predikerer hva du har tekt å skrive i form av en liste med ordforslag. Du kan også 
få auditiv hjelp ved å høre bokstavlyder når du skriver. Det er dette prinsippet man bruker ved STL+ (skrive seg til lesing med talesyntese).

Sveinung Wiig Andersen

Side 23 av 58

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!