StatpedMagasinet 1–2014

Styrket deltidsopplæring for elever som har en hørselshemming

Omstillingen av Statped blir betegnet som en kvalitetsreform, hvor målet er bedre tjenester i hele landet. Også opplæringstilbudet til hørselshemmede elever går igjennom endringer 
for å styrke og bedre tilbudet.

Fra høsten 2014 har Statped ansvar for 
to skoler: Skådalen skole for døvblinde elever og A.C. Møller skole for tegnspråklige grunnskoleelever. På disse skolene tilbys det heltidsopplæring.

I tillegg gir Statped tilbud om deltidsopplæring til hørselshemmede elever med behov for opplæring i og på tegnspråk eller i tegnspråklig kommunikasjon. Målet med endringene er å sikre et likeverdig 
tjenestetilbud med økt læringsutbytte uavhengig av hvor eleven bor i landet.

Nært samarbeid med brukerorganisasjonene

Arbeidet med å utvikle den nye modellen for deltidsopplæring er blitt gjennomført 
i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. I tillegg til en bedret opplæring 
for elevene skal Statped styrke det sosialpedagogiske tilbudet. Det skal også legge til rette for fjernundervisning i alle Statpeds fire regioner som et supplement til deltidsopplæringen.

Statped har utarbeidet en brosjyre om den nye modellen for deltidsopplæring. Den beskriver hvordan kommuner skal 
gå fram for å søke om deltidsopplæring 
for enkeltelever.

Brosjyren finner du på www.statped.no/deltidsopplaring.

Hilde Sundve Jordheim, for tiden rektor ved Hundstad skole i Statped.

Side 21 av 58

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!