StatpedMagasinet 1–2014

To prosjekter er i rute

«Vi sprenger grenser» og «SEVU-PPT» (Strategi for etter- og videreutdanning i PPT)

– Begge prosjektene er i rute, sier Nina Fjeldheim, som leder de to store satsingene i Statped.

«Vi sprenger grenser» skal bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling hos barn og unge med sammensatte lærevansker og utviklingshemninger. Hensikten er å heve deres faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole. Statped sin oppgave er å gjennomføre piloter knyttet til barnehage, skole og foreldreopplæring. NTNU 
Samfunnsforskning har ansvar for følgeforskningen i prosjektet.

Pilotene er i gang

– Barnehagepilotene er godt i gang i alle Statpeds fire regioner. Før sommeren skal regionenes skoleprosjekter også være valgt, slik at vi kommer raskt i gang ved skolestart til høsten. Vi har dessuten et godt samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. Det finnes mye kompetanse 
om målgruppen i det miljøet vi drar veksler på. Jeg er sikker på at erfaringene vi høster gjennom prosjektet, vil få konsekvenser for måten vi jobber mot denne gruppen på – og for barna, sier Nina Fjeldheim.

Mer informasjon finner du på 
www.statped.no/grenser.

Etter- og videreutdanning i SEVU-PPT

– Ikke bare skal ansatte og ledere i PPT få økt kompetansen sin gjennom SEVU-PPT, men all opplæring i prosjektet skal bidra til økt fokus på systemrettet arbeid, sier hun.

Det er NTNU som koordinerer det 
nasjonale etter- og videreutdanningstilbudet. Statped skal bistå NTNU med å utvikle et etter- og videreutdanningstilbud hvor Statped har god kompetanse. 
– I år kommer vi til å tilby etterutdanning 
i flerkulturalitet og flerspråklighet, noe 
som mange ansatte i PPT ønsker seg 
mer kunnskap om. Kommunene kan også 
be om andre kurs ut fra egne behov.

 

Men PPT-nettverk finnes jo fra før?

– Det er veldig ulikt hvordan PPT-lederne har organisert seg i fylkene. Statped sin del av jobben med SEVU-PPT er bestilt 
av Utdanningsdirektoratet, og vi skal sikre at nettverkene blir en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving gjennom samarbeid med fylkesmennene, UH-
sektoren og PPT. Statped har også startet arbeidet med å etablere PPT-nettverk der de ikke fantes fra før.

I den nasjonale prosjektgruppen har 
vi begynt å skaffe oversikt over hvordan arbeidet med å lede SEVU-PPT-arbeidet kan skje i de regionale PPT-nettverkene som allerede finnes, og hvordan vi kan opprette nettverk på de stedene som ikke har dette i dag, sier Nina Fjeldheim.

Praksisnærhet er nøkkelen

Det er viktig at utdanningstilbudet som tilbys, er praksisnært. Det understrekes også i rapporten som Nordlandsforskning publiserte i fjor på bakgrunn av prosjektet «Faglig løft for PPT». Derfor arrangeres det en nettverkskonferanse for alle ledere 
i PP-tjenesten 15.–16. oktober 2014 i Oslo hvor erfaringer deles og hvor både UH-sektoren og de nasjonale sentrene bidrar med utvikling av programmet. Her møtes også nettverkene.

Mer informasjon finner du på 
www.statped.no/sevu.

Side 21 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!