StatpedMagasinet 1–2014

Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen

Statped.

Forfatter: Afasiteamet, ved tidligere Bredtvet kompetansesenter

Kan lastes ned her. 

Side 40 av 58