StatpedMagasinet 1–2014

Afasi – et praksisrettet perspektiv

 

Forlag Novus. 
Forfattere: Marianne Lind, Line Haaland-Johansen, Monica I.K. Knoph og Eli Qvenild. 
Pris: 295 kroner

Forlag Novus.

Forfattere: Marianne Lind, Line Haaland-Johansen, Monica I.K. Knoph og Eli Qvenild. 

Pris: 295 kroner

Side 39 av 58