StatpedMagasinet 1–2014

En veileder om begrepslæring

Veilederen beskriver metodikken i arbeidet med vanlige ord og begreper. Det fokuseres på ordenes innhold, form og bruk. Det kan dreie seg om ord hentet fra barn og unges hverdag, fagplaner eller 
andre ord man gjerne vil at de skal forstå.

Metoden vektlegger måling av effekten av undervisningen gjennom bruk av ordlister, der man undersøker hvor mange 
av ordene barnet kan før undervisningen starter, og hvor mange ord barnet kan 
når undervisningen er avsluttet. Undervisningen foregår vanligvis over en 
periode på sju–åtte uker, der det fokuseres på ett ord per dag. Barn 
og unge som sliter med språk og språkrelaterte vansker, kan ha nytte av denne måten å arbeide på.

Statped, år 2012

Forfattere: Ernst Ottem, Fanny Platou, 
Olaug Sæverud og Bente Ursin Forseth

Kjøpes i Statpeds nettbutikk

Pris: 175 kroner

Side 37 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!