StatpedMagasinet 1–2014

I arbeid med AD/HD

Boka er en samling brukerhistorier hvor voksne med oppmerksomhetsproblemer deler sine erfaringer fra arbeidslivet – ærlige bidrag som handler om å leve med ADHD.

‒ Når vi får mer kunnskap om hvordan arbeidslivet kan arte seg for de som har vansker med oppmerksomhet, regulering, planlegging og organisering, gir det bedre forutsetninger for å tilpasse opplæringsløp og forhold på arbeidsplassen, sier Arild Berglund, fagansvarlig i Statped.

ADHD kan bety mye energi som gir gode resultater. Samtidig er det risiko 
for at det store engasjementet og høye tempoet gir slitasje og tretthet. ‒ Gjennom Statped sin faglige virksomhet og samarbeid med brukerorganisasjonene ser 
vi at en del med ADHD og beslektede vansker sliter med å komme i arbeid, sier Berglund. ‒ Ikke minst det å stå i arbeidet over tid. Positiv holdning og litt tilrettelegging kan bety at personer med ADHD og lignende symptomer kan bruke sin energi og evner til nytte for andre.

Boka kan være nyttig på arbeidsplassen og skolen, og i PP-tjenesten og NAV.

Karin Borg (tekst) og Marianne Hinsch 
(illustrasjoner).

Utgiver: Regionalt fagmiljø for autisme, 
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved Sykehuset Innlandet HF, 2013

Boka kan lånes fra biblioteket i Statped.

Side 33 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!