StatpedMagasinet 1–2014

Inkluderende praksis

Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. De gode erfaringene med inkludering og deltakelse som beskrives i boka, handler om barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser, deres medelever, fagfolk og foreldre. Et vesentlig mål med boka er å bidra til kunnskapsutvikling som fører til at barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltakende i fellesskap med jevnaldrende.

Forfatterne er foreldre og fagfolk som fremhever løfterike og gode eksempler for 
å øke entusiasmen i arbeidet med å skape et inkluderende miljø for alle.

Redaktører: Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke 
og Signhild Skogdal

Universitetsforlaget, 2014

Side 33 av 57

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!