StatpedMagasinet 1–2014

Kontaktlæreren

Boka handler om kontaktlærerens rolle og arbeidsoppgaver. Kontaktlæreren er sentral i arbeidet med å skape et trygt arbeidsmiljø for hver enkelt elev. Kontaktlærerens innsats har stor betydning for utviklingen av en inkluderende skole med høy grad av tilpasset opplæring. 
I de første kapitlene får leseren informasjon om kontaktlærerens oppgaver slik disse er beskrevet i opplæringslova og forskriftene 
i denne. De neste kapitlene gir innsikt i de grunnleggende forutsetningene for læring 
og hvordan elevene best mulig kan hjelpes 
i sin læringssituasjon. De siste kapitlene presenterer noen sentrale begreper i forbindelse med organisering og ledelse 
av skole- og utdanningsinstitusjoner.

Forfattere: Mirjam Harkestad Olsen 
og Kjell Skogen

Universitetsforlaget, 2014

Side 31 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!