StatpedMagasinet 1–2014

Når lesing er vanskelig

Mange unge og voksne sliter med 
å mestre lesing i sin hverdag 
og å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. 
De trenger leseopplæring på grunnleggende nivåer og områder, tilrettelagt og tilpasset alder, ønsker og behov.

Boken presenterer et opplegg for grunnleggende leseopplæring tilpasset unge og voksne. Den gir en kortfattet innføring i hva vi i dag vet om lesing, vansker, motivasjon, kartlegging og god undervisning, basert på forskning og teori. Denne kunnskapen omsettes i konkrete råd og verktøy for tilpasset undervisning på fire områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse eller å lese for å lære. Boka er nyttig for studenter, lærere, veiledere og spesialpedagoger tilknyttet videregående opplæring, yrkesfag, voksenopplæring og opplæring i yrkeslivet, eller andre som jobber eller skal jobbe med unge og voksne som trenger leseopplæring.

Forfatter: Vigdis Refsahl, Statped.

Cappelen Damm, 2012

Pris: 318 kroner

Side 30 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!