StatpedMagasinet 1–2014

Ordforråd hos flerspråklige barn

Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk?
 Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?

Dette er noen av problemstillingene som blir drøftet i denne boken.

Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.

Forfattere: May-Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann-Moe og Kirsten Meyer Bjerkan 
(de to sistnevnte fra Statped).

Gyldendal, 2013

Pris: 369 kroner

Side 36 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!