StatpedMagasinet 1–2014

Afasi og flerspråklighet

Når en flerspråklig person får språkvansker etter ervervet hjerneskade (afasi), kan det være vanskelig å finne en logoped som kan morsmålet til den som er rammet. I takt med at et økende antall personer i Norge får hjerneslag og afasi, øker også antallet flerspråklige med afasi. Flere norske logopeder vil møte denne utfordringen framover. Et sentralt spørsmål er om språktrening på ett av språkene til den flerspråklige personen kan føre til bedring også i de andre språkene.

I et doktorgradsprosjekt undersøker Monica Knoph nettopp overføringseffekter av logopedisk behandling til flerspråklige afasirammede personer på tvers av språkene. Foreløpige resultater viser at 
det er viktig å kartlegge de afatiske språkvanskene på begge eller alle språkene til den det gjelder. Det ser også ut til at det i noen grad er mulig å finne overføringseffekter mellom språkene, og – ikke minst – at det i alle fall ikke er skadelig å arbeide med bare ett av språkene.

Veiledere for prosjektet er professor Hanne Gram Simonsen, MultiLing, og dr.art. Marianne Lind, Statped sørøst / MulitiLing. Doktorgradsarbeidet er finansiert av 
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og avhandlingen skal leveres i mai 2015.

For mer informasjon, kontakt 
monica.knoph@statped.no.

Side 45 av 57

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!