StatpedMagasinet 1–2014

Forskningssamarbeid om flerspråklighet

I 2013 ble MultiLing, senter for flerspråklighet, etablert ved Universitetet i Oslo. Det 
er et senter for fremragende forskning som skal fokusere på flerspråklighet i et livsløpsperspektiv.

Flerspråklighet – det å beherske og bruke to eller flere språk i det daglige 
– er regelen snarere enn unntaket i verden i dag. Denne situasjonen gir mange muligheter, men også utfordringer, ikke minst i barnehager, på skoler og i eldreomsorgen.

MultiLing arbeider med språkkompetanse og språkbruk hos flerspråklige personer og om hvordan sosiale og politiske forhold påvirker tilegnelse og bruk av språk.

Senteret er finansiert av Norges 
forskningsråd og forankret i Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier ved 
Universitetet i Oslo.

Senteret har både internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere, blant annet Statped sørøst. Senterleder er professor Elizabeth Lanza.

Les mer på www.hf.uio.no/multiling.

Side 41 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!