StatpedMagasinet 1–2014

Kartlegging av flerspråklige i barnehagen

Barnehager plikter å gi barn med sen språkutvikling tidlig og god hjelp. Når et barn har en språkvanske, er det viktig å sette i verk riktige tiltak raskt. For å oppdage vanskene så tidlig som mulig har mange kommuner de siste årene innført språkkartlegging av alle barnehagebarn, blant annet Oslo og Bergen.

Det er imidlertid stor mangel på kartleggingsverktøy for flerspråklige barn, og ofte kartlegges de bare på norsk. For en del flerspråklige barn vil det si at man kartlegger det språket de kan dårligst. Dermed kan man på den ene siden 
feilaktig tro at flerspråklige barn har en språkvanske, rett og slett fordi det norske ordforrådet deres ikke er så stort ennå. På den annen side er det en fare for at noen av de flerspråklige barna som faktisk har en språkvanske, ikke blir oppdaget fordi verktøyene ikke er gode nok. For å finne ut av dette er det nødvendig å kartlegge begge eller alle de språkene barnet kan og bruker.

Ved MultiLing arbeider vi med å utvikle og teste ut flerspråklige kartleggingsverktøy for barn i to–treårsalderen og for barn i fire–seksårsalderen. Dette arbeidet gjør MultiLing i samarbeid med Statped sørøst, fagavdeling språk/tale og universiteter i Polen og Tyrkia.

For mer informasjon, kontakt kirsten.m.bjerkan@statped.no.

Side 43 av 57

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!