StatpedMagasinet 1–2014

Langt igjen?

I hvilken grad er mennesker med nedsatt funksjonsevne inkludert i skole og arbeidsliv? Ifølge NOVA-rapporten «Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse» er det enda en lang vei å gå før det er reell integrering og likeverdige vilkår.

Rapporten gir blant annet en oversikt over skolesituasjonen til barn med fysiske funksjonsnedsettelser. Sentrale temaer er trivsel og samarbeid, men også deltakelse i sosiale aktiviteter etter skoletid.

Forfatteren peker på at utdanning 
er avgjørende for senere utsikter på arbeidsmarkedet, særlig for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Derfor spiller skolen en avgjørende rolle for sosial inkludering i voksen alder.

Rapporten er en del av prosjektet «Alle skal med?», og er skrevet av Jon Erik Finnvold. Rapporten er finansiert 
av Stiftelsen Sophies Minde, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Rapporten kan lastes ned gratis eller bestilles hos
 www.nova.no.

Side 54 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!