StatpedMagasinet 1–2014

SPOT 2014 – om spesialpedagogikk og teknologi

Er du opptatt av hva ny teknologi kan bidra med til barn og 
unge med særskilte opplæringsbehov? Da er denne konferansen 
et blinkskudd for deg. Sett av 27. november 2014!

Som en del av arbeidet med å spre kunnskap om læringsressurser og teknologi, arrangerer Statped en éndags 
konferanse på Thon Hotel Lillestrøm. Målet er å inspirere, gi oversikt og innblikk i aktuelle ressurser og dele erfaringer. Det skal være en praktisk konferanse der du får oppleve nyttig og anvendelig bruk av teknologi.

Konferansen henvender seg til deg 
som har ansvar for eller er opptatt av 
barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov og bruk av teknologi: ansatte i PP-tjenesten, lærere, barnehagelærere, skoleledere, fagpersoner i UH-sektor eller helsesektor og foreldre.

Det faglige programmet vil bestå av en felles plenumsdel første del av dagen, og av fire rekker med parallelle sesjoner/workshops resten av dagen med følgende temaer:

 

  • Teknologi brukt i kommunikasjon og språk
  • Teknologi til lesing og skriving
  • Teknologi knyttet til tidlig innsats
  • Hvordan utnytte verktøyene? 
(utstillerpresentasjoner)

Utstillerdelen skal bestå av utstillere med en klar profil mot målgruppen. De vil stille ut nyttige produkter og teknologi med demonstrasjon av praktiske løsninger til bruk i undervisning.

Side 52 av 57

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!