StatpedMagasinet 1–2014

Språkvalg blant hørselshemmede barn med minoritetsbakgrunn

Statped sørøst, avdeling hørsel, har laget en kunnskapsoversikt over språkvalg og språkbruk i familier med minoritetsbakgrunn (arabisk, somali, polsk, urdu, tyrkisk med flere) som har barn med hørselsvansker. Valg av språk kan være en utfordring for foreldrene både på grunn av barnets hørselshemming og at det er flere språk å ta hensyn til.

Et hørselshemmet barn med minoritetsbakgrunn kan lære flere språk, for eksempel norsk, norsk tegnspråk, morsmålet sitt og andre fremmedspråk. For barna er det viktig å kunne kommunisere med foreldre og søsken på morsmålet sitt. Å mestre flere språk kan gi flere utdanningsmuligheter.

For å kunne gi bedre veiledning til disse familiene arbeider MultiLing i samarbeid med Statped sørøst videre med denne problematikken.

For mer informasjon, kontakt emel.heiden@statped.no.

Side 43 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!