StatpedMagasinet 1–2014

Stort felt ‒ liten dekning

Riksavisene inneholder langt færre nyhetssaker om personer med nedsatt funksjonsevne nå enn for tjue år siden. Det kommer fram i en rapport utarbeidet av Institutt for 
journalistikk og mediefag ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus (HIOA) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
I region- og lokalavisene er dekningen relativt stabil.

Rapporten skildrer og drøfter også hvordan funksjonshemmede blir omtalt i media. Her kommer det fram at det ofte er et sterkt fokus på kroppslige lyter. Funksjonshemmede blir også ofte omtalt enten som helter eller ofre. 
I helterollen blir deres prestasjoner hyllet 
«på tross av» en funksjonshemming.

Les hele rapporten hos bufetat.no.

Side 49 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!