StatpedMagasinet 1–2014

Alt henger sammen med alt

I dette nummeret møter du Lasse og Dan. Begge har språk- og talevansker. Lasse stammer, og Dan har spesifikke språkvansker. Begge har fått god hjelp av fagfolk lokalt og av Statped. Og fagfolkene der de bor, i Hamar og Ålesund, har gjennom bistanden til Lasse og Dan høstet og lært av spisskompetansen i Statped. Det er vi fornøyde med!

Etter mange utfordringer gjennom skolegang og læretid er Dan i fast jobb som bilmekaniker. Lasse som gav opp å søke flere jobber i fjor fordi stammingen satte ham ut av spill, er bedre rustet nå. Han 
har jobbet med saken i snart ett år.

Les historiene deres og fagstoffet som utdyper og gir mer kunnskap om språk- 
og talevansker. Det er et stort område 
som berører mange.

Kvaliteten i hjelpen og opplæringen 
som gis i barnehage og skole, henger 
sammen med hvordan livet blir som 
voksen. I Dans tilfelle var tidlig hjelp helt avgjørende. Likevel, sen hjelp kan også være god – det viser Lasses historie. Voksne skal nemlig også få hjelp.

I Hamar er det nettopp voksne som får hjelp, selv om målet er økt læringsutbytte for barna. Der har Statped hatt rektor, lærere, skolesjef og PP-tjeneste på 
skolebenken. Mye handler om å endre arbeidsmåter og praksis – og ikke minst om å legge til rette for endring. Et lærestykke i langsiktig, systembasert arbeid: Fra å høre til å lære til å gjøre er ikke gjort i en håndvending, verken for barn eller voksne.

Å bidra til kommunal kompetanse bygging er en kjerneoppgave for Statped. Språk- og taleområdet er et godt eksempel på hvor viktig det er å bygge opp under og støtte lokal kompetanse for å møte bruker nes behov på en best mulig måte.

Vi er opptatt av stadig å forbedre oss. Vi 
vil gjerne høre hva du mener og hva du savner i magasinet. Gi oss tips om saker, og hør fra deg!

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!