StatpedMagasinet 1–2014

Utviklingsarbeidet fortsetter i ØLU-nettverk

Selv om Statped slapp taket for fem år siden, har Hamar 
kommune arbeidet videre med økt læringsutbytte.

Anne Jacobsen er ansvarlig for skoleutvikling ved skolesjefens kontor i Hamar. Som prosjekteier har hun fulgt utviklingsprosjektet i Hamarskolene tett, deltatt på alle samlingene og har hatt jevnlige møter med Vigdis underveis.

– For skolesjefen var ØLU et bidrag i arbeidet med å skape helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet. Det har gitt Hamarskolene en felles referanseramme som de enkelte skolene bygger sine lokale planer på. ØLU har fortsatt som et nettverk hvor vi deler erfaringer, gode historier og lærer av hverandre. På ledersamlinger setter vi av tid til drøftinger, og vi ser på dette utviklingsarbeidet i et langt perspektiv. Nå har vi holdt på i noen år og trenger en liten oppfriskning. Det handler om at noen medarbeidere slutter og nye kommer til, og at vi må sikre at den gode praksisen holdes ved like, sier Anne.

PP-tjenesten kan ØLU

Jane Irén Johansen er nestleder ved 
PP-tjenesten i Hamar, Løten, Stange og Hedmark fylkeskommune.

– PP-tjenesten har hele tiden deltatt i utviklingsprosjektet – og kan ØLU! Etter gjennomføringen i Hamar har vi gjort det samme i Stange og Løten, også i samarbeid med Vigdis Refsahl. Vi har bistått skolene med å utvikle og opprettholde en ØLU-praksis, vi har vært tett på og holdt tak i arbeidet både mellom hver samling og i etterkant.

PP-tjenesten deltar i det spesialpedgogiske nettverket og i ØLU-nettverket, og det er faste kontaktmøter med skolene. Alle saker som henvises fra skolene, skal være drøftet i et kontaktmøte på forhånd. Det gjør det mulig å avklare en del saker tidlig og sette i gang tiltak og tilrettelegging for den enkelte, som for eksempel lesekurs, sier Jane.

Stabil utvikling over lang tid

Hun forteller at PP-tjenesten tidlig dannet 
en «ØLU-gruppe» som etablerte faste avtaler med skolene om implementering 
av intensive lesekurs for elever med lesevansker. Dette omfattet kurs, observasjon 
og veiledning av lærere etter faste avtaler, noe som har gjort at PP-tjenesten har fått god erfaring med skolens utfordringer og elevenes behov. Over tid er dette blitt en integrert hverdagspraksis.

– Jo fastere systemer, jo enklere er det 
å få til en stabil utvikling over langt tid, ikke minst på en så hektisk arbeidsplass som vår, sier Jane. Og legger til: – Det er åpenbart at ØLU er blitt et kjent begrep på skolene. Det drar vi nytte av når vi gir råd i kontaktmøter, og når vi skriver tilrådinger om behov for spesialundervisning i individsaker. Måten skolen arbeider med læring på, merkes når 
vi samarbeider, sier hun.

Side 21 av 25

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!