StatpedMagasinet 1–2014

Sen hjelp kan også være god

– Vi sier at tidlig hjelp er god hjelp. Jeg vil legge til at sen 
hjelp også kan være god. Det er historien om Lasse et 
godt eksempel på, sier Hilda Sønsterud, logoped og rådgiver 
i Statped sørøst, i denne kommentaren.

Å drøfte fag, veilede og samarbeide med lokal logoped, i dette tilfellet Inger Elisabeth Lind i Gjøvik kommune, er også verdifullt for meg som rådgiver i Statped. Det er med på å opprettholde og utvide kompetansen min. Det at vi bistår med både individrettede og systembaserte tjenester parallelt, gjør at jeg blir kjent med personen det handler om – og kan være mer spesifikk og individorientert i veiledningen til fagfolk i kommunen.

Ingen håndterer stammingen sin likt. 
Det er lettere for meg å treffe med forslag til tiltak og oppfølging når jeg har møtt personen som skal ha hjelp. Jeg definerer det som «observasjon og utprøvende tiltak». Samarbeidet mellom Inger Elisabeth og meg gjorde det enklere for henne å følge opp og ikke minst prøve ut tiltakene sammen med Lasse i hans hverdag og ut fra hans utfordringer. Vi i Statped er avhengige av gode samarbeidspartnere 
i kommunene. Vi har ingen mulighet til 
å følge opp alle lokalt.

Altfor sjelden får voksne som stammer, den hjelpen de har krav på. Mange kommuner mangler logopedtjeneste for voksne eller voksenopplæring. Flere er avhengig av å bestille tjenester fra privatpraktiserende logopeder, og da er det ofte tilfeldig hvor de holder til, og om de har kapasitet. Alle kommuner bør ha tilbud til voksne som stammer.

I Statped registrerer vi stadig flere logopeder som ønsker å jobbe mer med stamming. Over 300 logopeder fra hele landet har benyttet seg av Statpeds katalogkurs innenfor taleflyt de siste fem årene, og 
enda flere har fått veiledning fra oss. 
Tanken på at disse fagpersonene kan hjelpe flere personer lokalt, gir meg som Statped-ansatt en sterk følelse av å ha 
en meningsfull jobb.

Side 8 av 25

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!