Inkludering på alles lepper

Å være inkludert betyr å delta i og tilhøre et sosialt fellesskap enten det er i barnehage, skole, fritid eller arbeidsliv. Myndigheter, forskere, fagfolk og foreldre er opptatt av det, utreder sammenhenger, skriver bøker – og er engasjert til barnas og de unges beste. Likevel er altfor mange utenfor. Utenfor klasserommet, tilsidesatt i fritiden og utenfor arbeidslivet. Dette er bakteppet for at inkludering er tema i alle Statpedmagasinene i år.

Hva fremmer og hva hemmer inkludering?

I dette nummeret har vi flere reportasjer om hva som fremmer inkludering. En av dem er fra Myrene skole i Porsgrunn hvor klasserommet er blitt digitalt. Alle elever har nettbrett og tavla er byttet ut med smartboard, en interaktiv tavle. Det betyr at alle elever i klassen, også de med særskilte opplæringsbehov, bruker de samme verktøyene, men på forskjellig måte og med ulik tilpasning og tilrettelegging. Mer skjer i klasserommet. Lærerne ved skolen melder om større aktivitet, engasjement og deltakelse blant ALLE elever. Og ikke minst – økt læringsutbytte. Se side 34. For våre elever, elever med spesielle opplæringsbehov, har bruken av teknologi en ekstra dimensjon. Mange får nye muligheter for å dele, samhandle, utforske og kommunisere. Det gir dem større muligheter i møte med kravene som stilles i fremtidens samfunn og arbeidsliv. Alt har to sider: ved feil bruk og uten tilrettelegging eksempelvis for synshemmede, kan bruken bli ekskluderende. Men teknologi som inkluderer er ikke nok. Holdningene våre til normalitet og mangfold viser seg å ha stor betydning i inkluderingsarbeidet. Les på side 14 om mytene som hemmer inkludering. Til ettertanke, refleksjon og handling.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 2 av 22

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!