Å finne nøkkelen inn

Tekst: Lene Fjellstad. Foto: Morten Brun

På Skådalen skole for døvblindfødte får hver elev et skreddersydd opplegg i et miljø med høy kompetanse. – Målet er å utvikle potensialet til hver elev, få frem ressursene deres og bygge på dem. Først gjelder det å finne nøkkelen inn til hver og én via kommunikasjon, sier rektor Hanne Lamark.

Hanne Lamark har sittet i rektorstolen i ett år, og hun har klare ambisjoner på vegne av sine kolleger og elever. 

– Min visjon er at Skådalen skal bli en modellskole for opplæring av døvblindfødte og en arena for forsknings- og utviklingsarbeid, sier hun.

Skolen er en del av Statped og har et nært samarbeid med Statped sørøst sin fagavdeling for døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker og andre fagavdelinger. – Det finnes ingen egen utdanning som gjør deg til lærer for elever med medfødt døvblindhet. Lærerstaben vår deltar på kurs i regi av Statped, men skolen har også samarbeid med fagmiljøer utenfor landets grenser. Samtidig er skolen praksisarena for universitet og høgskole og for Statpeds egne rådgivere. Lærerne våre besitter en unik erfaring, og samarbeidet mellom skolen og Statpeds fagmiljøer er derfor til gjensidig glede og nytte, sier Lamark. 

Én-til-én-undervisning

Elevgruppen ved skolen er en svært sammensatt gruppe. Noen har en syns- og hørselsrest som de i varierende grad klarer å utnytte. Andre er hundre prosent døve og blinde. Noen av elevene har tilleggsvansker, og flertallet bruker rullestol. Mye av opplæringen består derfor av én-til-én-undervisning skreddersydd til den enkelte elevs behov og utvikling.

Kommunikasjons- og språkutvikling er et overordnet mål i undervisningen. I et tett samspill mellom lærer og elev har læreren fokus på den enkeltes kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Slik utvikles et språk som gjør elevene i stand til å forstå og bli forstått, og til å gi uttrykk for følelser og hevde sine meninger.

– Vi bruker mye musikk i fellesundervisningen og har vår egen musikkterapeut. Videre legger vi vekt på fysisk aktivitet og er mye ute. Vi har jo flotte turområder rett ved skolen vår. Skolen deltar på forskjellige kulturelle aktiviteter og drar på ekskursjoner. Før skoleslutt i sommer dro vi på tur til et badeland med overnatting. De fleste elevene våre elsker vann, og det var full fart i den store sklia! De har stor glede av fellesskapet med hverandre til tross for aldersspredningen, forteller en stolt rektor. Hun har prioritert å delta på flere av turene dette året for å bli godt kjent med skolen.

Ekskursjoner krever mye planlegging fra lærernes side. Elevene må forberedes godt på hva som skal skje, slik at det skapes trygghet. I tillegg må det settes av god tid til å bearbeide inntrykkene i etterkant ved å snakke om opplevelsene og gjerne skrive om det i SAREPTA, det digitale kommunikasjonshjelpemidlet som de fleste elever bruker, og som de også har hjemme. 

Tett foreldresamarbeid

Alle elevene ved skolen har individuell opplæringsplan.

– Det er vanskelig å sette absolutte mål for elevene våre. Det vi kan gjøre, er å få frem ressursene hos den enkelte og bygge på dem. Å finne nøkkelen inn til hver av elevene via kommunikasjon er krevende. Samtidig er det utrolig å se hvilken fremgang elevene har hatt bare det året jeg har vært her. De har godt av å være her, de utvikler seg og stortrives. Tilbakemeldingene vi får fra foreldrene, er veldig gode, sier Lamark.

Skolen har et tett samarbeid med hjemmet og avlastningsboligene, og kontaktboka benyttes flittig av alle parter for å fortelle hva som har skjedd i løpet av dagen. Slik at opplevelser og erfaringer kan følges opp språklig.

Lamark kan ikke få fullrost sine kolleger på skolen og forteller om en entusiastisk, hardtarbeidende og dedikert lærerstab som støtter hverandre, og som står på langt ut over det en rektor kan kreve.
– Det inspirerer, forteller Hanne Lamark, rektor ved «verdens beste skole!» 

VIDEO: Se hvordan undervisningen foregår

På www.sansetap.no er det en kort portrettfilm om Petter som er elev ved Skådalen, der du kan se hvordan undervisningen foregår.

FAKTA: Skådalen skole for døvblindfødte

I idylliske omgivelser med Oslomarka som nærmeste nabo ligger Skådalen skole for døvblindfødte. Skolen ble startet i 1980 og har i dag ti elever fra tredje til 13. trinn (grunnskole, ungdomsskole og videregående opplæring).

Side 14 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!