En helt unik skole

− Skådalen skole bidrar til at døvblindfødte kan realisere sitt språklige og kommunikative potensial, noe som vanskelig vil kunne skje i et mindre kompetent miljø, skriver Anne Nafstad, spesialpsykolog i Statped sørøst, i denne kommentaren.

Døvblindfødtes kommunikasjon er svært krevende når det gjelder behov for profesjonell støtte. Kommunikasjonen er også meget sårbar, og risikoen for å overse den i et kulturspråklig perspektiv er høy. Denne erkjennelsen var en av årsakene til at Skådalen skole for døvblindfødte ble etablert. Skolen viser hvordan kommunikasjon kan utvikles når de biologiske forutsetningene for læring og utvikling gjør at ikke engang grunnleggende kommunikasjon med andre mennesker utvikles av seg selv, slik det ellers gjør. At det finnes et skolemiljø som gjennom mange år har bygget opp en solid og erfaringsbasert, profesjonell kompetanse i å møte disse utfordringene, har stor betydning for døvblinde elever, deres familier og nettverk andre steder. Det skaper trygghet og tillit i en situasjon som ellers kan virke uoverskuelig vanskelig og ensom.

Betyr mye for fagutviklingen

Skolen er viktig ikke bare for brukerne, men også for kvaliteten av fagavdelingenes arbeid. Døvblindfødte personers spesialpedagogiske historie startet i 1960-årene. Historisk sett er det bare så vidt vi begynner å lære hvem døvblindfødte personer er, hva de kan, hvordan de kan utvikle seg og lære ut ifra sine potensialer og spesielt hvordan de kommuniserer. Før vi kan lære dem mer, må vi lære å se hver enkelt av dem. Hvordan de er, hva de gjør, hva de uttrykker, hvordan de uttrykker seg, forstå hvordan de tenker og hva de interesserer seg for. Det krever profesjonelle blikk og tålmodighet. Og ikke minst nysgjerrighet på alle former som det menneskelige kan ta. 

Opprettholde og videreutvikle kompetansen

Samarbeidet mellom skolen og fagavdelingene for døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker bidrar til å videreutvikle kompetanse om opplæring av døvblindfødte, slik at den kontinuerlig kan spres og deles med andre fagmiljøer nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Samarbeidet med skolen gjør at vår rådgivning og vårt arbeid med kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning er solid forankret i praksis. Fagmiljøene er del av en felles faglig utviklingshistorie, noe som gjør at faglig praksis og fagutvikling foregår i et felles reflekterende perspektiv. Samarbeidet gir oss kasuistikker som vi kan analysere og følge opp over tid, og det danner grunnlaget for videre fagutvikling og forskning og for kontinuerlig evaluering av effekten av spesialpedagogiske innsatser.

Skolen ble i sin tid lokalisert sammen med døveskolen for å gi grunnlag for et felles, flerfaglig miljø omkring tegnspråklige kommunikasjonsformer. Selv om den statlige døveskolen ved Skådalen er nedlagt, er arven viktig for å videreutvikle døvblindeskolens og fagavdelingens tegnspråkfaglige orientering når det gjelder døvblindfødtes taktile kommunikasjonsformer.

Samarbeidet mellom skolen og fagavdelingen har resultert i en utmerkelse fra Deafblind International for «excellent service», og en personlig utmerkelse for pedagogisk praksis. Begge utmerkelsene gis for innsatser med betydning for de internasjonale fagmiljøene.

Tekst: Anne Nafstad. 

Side 15 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!