Planleggingen er i gang

Tove Fossen er en av spesialpedagogene på Saksvik barneskole. Hun har fulgt Anna de to siste årene og kan berolige familien Kunzendorf. 
– Vi har begynt å tenke på overgangen til ungdomsskolen. Rektor på ungdomsskolen har vært med på ansvarsgruppemøte hvor han ble kjent med Annas situasjon og praktiske behov ved valg av klasserom og utfordringer med lys og akustikk. Vi har tatt opp at skoleveien blir lengre og informert ledelsen ved skolen om spesialpedagogens og assistentens rolle. I løpet av sjuende trinn vil overgangen bli tettere fulgt opp, sier hun.

Tove Fossen er en av spesialpedagogene på Saksvik barneskole. Hun har fulgt Anna de to siste årene og kan berolige familien Kunzendorf. 

– Vi har begynt å tenke på overgangen til ungdomsskolen. Rektor på ungdomsskolen har vært med på ansvarsgruppemøte hvor han ble kjent med Annas situasjon og praktiske behov ved valg av klasserom og utfordringer med lys og akustikk. Vi har tatt opp at skoleveien blir lengre og informert ledelsen ved skolen om spesialpedagogens og assistentens rolle. I løpet av sjuende trinn vil overgangen bli tettere fulgt opp, sier hun.

Vil anbefale løsninger

Kunnskapen fra Saksvik skole om Annas funksjonsnedsettelse og hvordan undervisningen må tilpasses og tilrettelegges, skal videreføres. – Vi har jo prøvd oss frem, er opptatt av å dele erfaringene våre med ansatte ved den nye skolen og kommer til å anbefale løsninger, sier Tove.

I høst skal Statped kurse lærerne på sjuende trinn om om det å undervise elever med kombinerte syns- og hørselsvansker. Ansatte på ungdomsskolen skal kurses våren 2015.

– Servicepersonale på ungdomsskolen må få opplæring i Annas tekniske hjelpemidler, og jeg regner med at hjelpemiddelsentralen tar ansvar for det. Målet er at både personell og utstyr skal være på plass når Anna begynner på ungdomsskolen, sier hun.

Tove understreker betydningen av det gode samarbeidet med foreldrene. Hun har morgenmøte med dem annenhver uke i tillegg til e-post, telefon og jevnlige kontaktmøter. – Den tette kontakten gjør at vi kan avdekke Annas behov i forkant av for eksempel en tur. Tove berømmer åpenheten til familien Kunzendorf. – Det er erfaringer som kan spres og komme andre til gode, sier hun.

Tekst: Gerd Vidje. 

Side 12 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!