Å vite hva som virker

Møt Anna og Sissel, begge med kombinerte sansetap. Anna har en godt tilrettelagt skolehverdag ved Saksvik skole i Nord-Trøndelag, med tekniske hjelpemidler og spesialpedagogisk støtte. Sissel har to tolker på jobben sin i Oslo som gjør at hun fungerer på en hørende arbeidsplass. Ta deg tid til å lese om deres hverdag, og lær mer om dette unike fagområdet i Statped. Skal vi realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov, er kunnskap vesentlig – selv om det er få med døvblindhet i Norge.

Universell utforming er kommet for å bli, enten det gjelder et hus som passer for alle, som et av elevhjemmene på A. C. Møller skole i Trondheim er et godt eksempel på, eller en nettløsning som alle kan bruke. Det siste som en følge av forskriften om universell utforming av IKT-løsninger, som trådte i kraft i juli. Tilgangen til nett er en forutsetning for å delta i samfunnet. Det er en demokratisk rettighet. Les om erfaringene til Tore Johnny Bråtveit, en aktiv nettbruker som er blind.

En gruppe ungdommer på Gand videregående skole i Sandnes har mye på hjertet. De har ordningen «utvidet praksis», som handler om tilrettelagt opplæring, og som skal hindre at de som strever mest, faller fra. Statped deltar nemlig i et EU-prosjekt som ser på hva som fører til at flere fullfører videregående skole i yrkesfagene. Det er en del av samfunnsmandatet vårt – å bidra til at flere får mulighet til å delta aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Og da er det viktig å vite hva som virker.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!