Håper flere vil skjerpe seg!

Tore Johnny Bråtveit er en av dem som hilser den nye forskriften velkommen. Som blind møter han daglig utfordringer på nettet, og en forskrift med krav om tilrettelegging fulgt av sanksjoner mot dem som ikke følger disse, er noe blindemiljøet har ventet på lenge.

– Jeg håper forskriften vil få flere til å skjerpe seg, sier Tore Johnny. Han har med stor interesse fulgt debatten omkring universell utforming på nett de siste månedene. Der har flere hevdet det er horribelt at virksomheter skal utforme nettsidene sine etter behov hos marginale grupper, som for eksempel blinde. Det argumenteres med at en blind trolig aldri vil havne på sidene deres uansett. Det er holdninger som provoserer Tore Johnny.

– Da spør jeg meg selv hvordan noen kan vite om en blind kommer til å se på sidene deres? Blinde og andre med funksjonsnedsettelser har de samme demokratiske rettighetene til tilgang på informasjon, og de skal derfor kunne bruke nettet på samme måte som resten av befolkningen. En bedrift som ikke tilrettelegger for universell utforming, sender dårlige signaler ut i det offentlige rom. Virksomheter har syv år på å tilrettelegge eksisterende sider, og når det gjelder nye nettsider ... vel, de har visst i lang tid at denne forskriften ville komme, så de har ingenting å sutre over, mener Tore Johnny.

Problematiske bilder

Den blinde nettbrukeren, som til daglig jobber som rådgiver i Statped, bruker i all hovedsak leselist når han er på nett. Noen ganger kombinerer han leselisten med syntetisk tale.

– Skjermleseren gir meg ekstra informasjon om nettsida via tale når jeg orienterer meg på en side, og den sier noe om omfanget, forteller Tore Johnny og demonstrerer ved å åpne en nettside på PC-en sin. Snart forteller en stemme om antall overskrifter, lenker og så videre.

– Du som seende kan bare kaste et raskt blikk på siden for å danne deg et bilde av nettstedet. Som blind må jeg bla meg gjennom linje for linje for å få den samme oversikten, forklarer Tore Johnny og viser et bilde.

– Her er et typisk irritasjonsmoment på nettet. Bildet mangler en alternativ tekst, sier han. For dem som ikke er så teknisk anlagt, vil det enkelt forklart si at den som har publisert bildet, ikke har benyttet et eget felt ved innleggingen til å lage en kort beskrivelse av illustrasjonen. Resultatet er at Tore Johnny får lest opp det originale bildenavnet i stedet for en beskrivelse av illustrasjonen. Det vil si en lang rekke tall og bokstaver som ikke gir mening. – Hadde det i stedet stått at dette var et bilde av intervjuobjektet, hadde det blitt forståelig for den som bruker skjermleser og leselist også, påpeker han og utdyper utfordringer med bilder.

Intetsigende lenker

– En stor dagligvarekjede her til lands, som forresten har skjerpet seg nå, hadde tidligere reklameaviser på nettet uten alternativ tekst på bildene. Dermed fikk jeg opp bare prisene og ikke hvilke vare prisen gjaldt for. Jeg er ikke interessert i å kjøpe noe til kroner 29,90 når jeg ikke vet hva det er jeg får, sier Tore Johnny og ler. Det er greit å ha en raus porsjon med galgenhumor, tålmodighet og stahet når man som blind surfer rundt på nettet.

Han viser også til et annet typisk problem. – Lenker har ofte ubegripelige navn der det bare står «les mer» uten å si noe om hva. Mange lenker på det samme nettstedet heter gjerne «les mer», og da blir det vanskelig å orientere seg som blind. Dersom jeg fikk informasjon om hva jeg kan lese mer om, hadde det hjulpet meg mye. På neste side dukker det plutselig opp en reklame i flash. Det er ikke Tore Johnny så veldig glad i. – Flashen gjør at tekst og innhold stadig flytter på seg, og da mister man lett fokuset når man leser.

Stadig bedre

Skjemaer skaper også ofte hodebry for Tore Johnny når de ikke er programmert riktig. Når for eksempel teksten som forteller at du skal skrive inn navnet ditt, ikke står i feltet du skal skrive i, tar det mye tid å orientere seg. Det har hendt at Tore Johnny har måttet kaste inn håndkleet og gitt opp.

Gode nettsider handler om mer enn å ha de forventede verktøyene. Innhold må også være plassert på et sted som virker logisk.

– Når du kjøper deg bil, forventer du at det er gasspedal og bremsepedal. Om noen kreative sjeler har plassert pedalene under stolsetet, er sjansen stor for at mange ikke vil finne dem. Da hjelper det ikke at produsenten forsvarer seg med at verktøyene finnes der, sier Tore Johnny, med klar parallell til nettet.

Men alt er slett ikke håpløst, og stadig flere sider er godt universelt utformet.– Det er mange offentlige nettsteder som er blitt veldig gode, og det samme gjelder også sider til private aktører, mener Tore Johnny. Han har tro på at de nye forskriftene i fremtiden skal bidra til at det blir enda enklere for ham å hente informasjon på nettet. – Samfunnet kan ikke akseptere at grupper av befolkningen stenges ute fra det som blir en stadig viktigere informasjonskilde, mener Tore Johnny Bråtveit.

Tekst: Lene Fjellstad

Side 30 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!