Ny lov skal sikre et nett for alle

De fleste av oss tar tilgang til informasjon via nettet som en selvfølge, men fremdeles holdes mange utenfor. Derfor skal forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som trådde i kraft 1. juli i år, sørge for et nett for alle – uavhengig av funksjonsevne.

Det er ingen liten gruppe vi snakker om. Mellom 10–20 prosent av befolkningen har nedsatt funksjonsevne. I denne gruppen finner vi for eksempel døve og hørselshemmede, blinde og svaksynte samt mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser eller nedsatt motorikk. Alle trenger et nett som tar hensyn til deres behov. 

Konkrete krav

Så hva krever den nye forskriften? Den krever at nettsidene skal oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden «Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Denne standarden er et godt verktøy for å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige.

Det handler om å gi bilder en alternativ, forklarende tekst, og at videoer skal tekstes eller tegntolkes. Gode fargekontraster og at tekster kan forstørres er også et krav. Overskrifter og ledetekster skal beskrive nettsidens emner eller formål – for å nevne noe. Poenget er ikke at alle skal kunne bruke alt på et nettsted, men veldig mange kan bruke mye om det bare legges til rette for det.

Tilsyn

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet et eget tilsyn som skal etterse at loven blir fulgt. Brudd på loven vil i første runde føre til at virksomheten får et pålegg om å rette opp forholdene innen en gitt frist. Dersom dette ikke følges, kan tilsynet gi bøter. I tillegg til å kontrollere virksomhetene, skal tilsynet også jobbe med informasjon om universell utforming og gi råd og veiledning til virksomheter. Resultatet skal bli et bedre nett med løsninger som er helt nødvendig for noen, men bra for alle!

  • 1. juli i år trådte forskrift om universell utforming av IKT-løsninger i kraft.
  • Den pålegger at alle IKT-løsninger kjøpt eller bestilt etter denne datoen skal være universelt utformet fra lansering.
  • Forskriften omfatter private så vel som offentlige virksomheter samt lag og organisasjoner.
  • Målet med forskriften er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Det vil si likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.
  • Forskriften er et viktig bidrag for å sikre alle innbyggere i Norge de samme demokratiske rettighetene gjennom minimumskrav til tilgjengelighet.
  • Les mer på difi.no

Side 31 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!