StatpedMagasinet 2–2015

Det er ikke bare å slå på lyden

Da jeg fikk Cochleaimplantat (CI), møtte jeg flere med CI som opplevde at omgivelsene trodde de hørte normalt med en gang, sier Anne Kristine Grønsund (bildet). – At det bare var å slå på lyden. Sånn er det ikke, sier hun. Det ble starten på en dokumentar om det å få CI i voksen alder.

– Det er viktig å fortelle om utfordringene ved CI og dermed legge til rette for at kommunikasjonen skal fungere, sier Grønsund. Hun er initiativtaker og prosjektleder for dokumentaren «Veien tilbake – å få CI i voksen alder». Filmen er forløperen til tv-serien «Ut av stillheten» som for tiden vises på TV 2.

Å få CI i voksen alder fører ofte til en omfattende og langvarig rehabilitering. Resultatet av operasjonen er usikkert, og folks erfaringer i etterkant er veldig forskjellige. Det kan være utfordrende å håndtere omgivelsenes til dels urealistiske forventninger til hvor godt man vil høre med CI. Det var nettopp det Grønsund opplevde da hun fikk CI på begge ørene.

– Jeg hadde fått informasjon i forkant som ga meg ganske realistiske forventninger til hørselen min etter CI. Det er blant annet veldig forskjellig hvordan man opplever lyd. Flere i mine omgivelser trodde at det å få CI var som å få briller ved nedsatt syn. Men vi som har CI hører ikke normalt, sier hun.

En engasjerende fortelling

I dokumentaren møter vi Grethe Hofstad som skal få, og Ulf Nagel som har, CI.

Grethe mistet hørselen i voksen alder. Ulf fikk nedsatt hørsel som barn. Hørselen hans ble stadig dårligere og han utviklet tinnitus og overømfintlighet for lyder. Med dårlig hørsel blir det vanskelig å kommunisere og begge to opplever å bli mer og mer isolerte. Gjennom cochleaimplantatet får de mulighet til å høre igjen. Begge to ønsker «å ta livet tilbake», å bli inkludert i egen familie og fungere best mulig i hverdagen med god livskvalitet. Dokumentaren følger Grethe og Ulf og deres familier gjennom en periode på vel halvannet år og vi får ta del i deres vei tilbake til et godt kommunikativt liv.

– Dokumentaren er til stor hjelp for dem som hører dårlig og for dem som skal få CI. Ofte blir informasjonen om CI veldig teknisk. Filmen viser hverdagen på godt og vondt, sier Grethe Hofstad som er hovedpersonen i dokumentaren.

Får se veivalgene

Implantatet var ikke vært vellykket for Ulfs del. Han blir ofte sliten av lydene og må trekke seg tilbake i sosiale sammenhenger. Han velger å ta av CI og i stedet lære seg tegnspråk sammen med familien. Dette er en løsning som fungerer bedre for ham.

Ulf ble med i filmen for å vise at det er stor variasjon i hørselsresultatet med CI og at det finnes flere muligheter. Som oftest er det bare suksesshistoriene med CI man hører. Ulfs historie viser at det er mulig å få et godt liv selv om det skulle vise seg at implantatet ikke fungerer.

– Alle vil nå det samme målet, men vi har forskjellige veier dit. Vi vil bare at kommunikasjon med familie og venner skal fungere. Vi vil bare det samme som alle andre, nemlig å ha det bra. Jeg håper at filmen viser at det ikke handler om å ha rett eller hva som er sant, men at det finnes flere sannheter, sier Anne Kristine Grønsund.

Å kombinere tale og tegn kan være en god løsning for mange. Det kommer frem i DVDens ekstramateriale.

Tekst: Ante Siri og Anne Grethe Hellerud

Fakta

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hjelpemiddel som opereres inn i det indre øret. Det kan gi en funksjonell og helt avgjørende lydopplevelse for de med store hørselstap, men det gir ikke normal hørsel.

Dokumentaren «Veien tilbake» (DVD)

I dokumentaren møter vi Grethe som skal få, og Ulf som har, CI. Grethe mistet hørselen i voksen alder. Ulf fikk som barn nedsatt hørsel som stadig ble svekket, og i tillegg utviklet han tinnitus og overømfintlighet for lyder. Da hørselen sviktet, mister de også muligheten til å kommunisere godt og begge to opplever å bli mer og mer isolert. Gjennom cochleaimplantatet får de en mulighet til å høre igjen. Begge to ønsker «å ta livet tilbake», bli inkludert i egen familie og fungere best mulig i hverdagen med god livskvalitet. Dokumentaren følger Grethe og Ulf og deres familier gjennom en periode på over 1,5 år og vi får ta del i deres vei tilbake til et godt kommunikativt liv.

«Veien tilbake» består av en DVD med dokumentaren og samtaler mellom flere CI-brukere, nærpersoner og fagpersoner. I tillegg følger det med et informasjonshefte om blant annet lyttetrening, tilrettelegging og sykehusvalg.

Filmen er et samarbeidsprosjekt med Hørselshemmedes Landsforbund, Statped og Novemberfilm med midler fra ExtraStiftelsen.

«Veien tilbake – å få CI i voksen alder» kan bestilles på statped.no. 

Side 12 av 15

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!