Inkludering – tidlig innsats – gode overganger

«Alt henger sammen med alt» er både en forslitt frase og en sannhet. I Statped har vi satt inkludering på dagsorden, enten det er i barnehage, skole, fritid eller arbeidsliv. Får du utfordringer tidlig i livet og ikke får hjelp, er sjansen større for at du faller ut av skolen og deretter har problemer med å få arbeid. Stikkordet blir da tidlig innsats, at det du strever med, blir oppdaget tidlig, og at du får hjelp og støtte. Og får du god hjelp og støtte i barnehagen og er godt inkludert der, er neste utfordring overgangen til skolen. God inkludering i barnehagen betyr nødvendigvis ikke god inkludering i skolen – dessverre. Blant fagfolk snakkes det om de vanskelige overgangene mellom barnehage og skole og skole og arbeidsliv.

I dette nummeret av magasinet forteller vi om en skole som har tatt tak for å skape gode overganger. Det er Lone skole et par mil utenfor Bergen hvor det går to jenter som er blinde. Flere år før jentene skulle begynne startet skolen forberedelsene, med tett oppfølging fra rådgiver i Statped. Les om skolen som sørget for at fem lærere tok etterutdanning i punktskrift, og hvordan de organiserte undervisningen i klasserommet blant annet med to-lærersystem i klassene med punktskriftelever.

Historien om Lars på Sannidal skole i Kragerø kommune er også en god historie. Lars er sju år og fungerer godt i en vanlig klasse, selv om han har Downs syndrom. Noe av forklaringen er sterke bånd til medelever, vennskap som allerede ble etablert i barnehagen. En godt planlagt overgang, positive holdninger ved skolen og bevisst tilrettelegging ligger også bak. Vi tar sjansen på at alt henger sammen med alt en gang til.

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!