Diktering skaper nye muligheter

Taleteknologi gir oss mulighet til å snakke inn det vi ønsker å skrive. Diktering skaper helt nye muligheter for elever med særlige behov.

Diktering kan være nyttig for blant annet synshemmede, bevegelseshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker. Muligheten til å uttrykke seg skriftlig kan føre til aktiv deltakelse i samfunnet. Teknologien gir oss stadig flere muligheter til et enklere liv. Barrierer som oppstår når mennesker ikke kan møte samfunnets krav, kan minskes ved bruk av moderne teknologi. For samfunnet kan dette bety en stor effektivisering. Utviklingen av tale-til-tekstprogram har de senere årene blitt vesentlig bedre. De er blitt brukervennlige og effektive til tekstproduksjon både på pc, mobil og nettbrett.

Flere fordeler

Diktering på norsk er ganske nytt og det er liten erfaring med hvordan man på en effektiv måte kan bruke verktøyet i tekstproduksjon. Statped starter denne høsten

et prosjekt for å undersøke hvordan skolen kan tilrettelegge og benytte diktering som verktøy i skrivearbeidet.

I Danmark har man gjort undersøkelser som viser at diktering går tre ganger så fort som det å skrive på tastatur. I tillegg kan det å diktere istedenfor å skrive gi mindre slitasje i skuldre og armer for dem som sitter foran skjermen og skriver hele dagen.

På www.statped.no utvikler vi nå en egen ressurs om skriving. Der vil du også finne informasjon om diktering og omtale av programvare for Apple, Android og Windows.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Side 11 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!