StatpedMagasinet 3–2014

Kunnskap om læring og utvikling

Sammensatte lærevansker er et stort og bredt fagområde som du kan få mye informasjon om på statped.no. I magasinet har vi valgt å fokusere på ADHD og Tourettes syndrom gjennom historiene til Frida med ADHD og Ole Vegard som har ADHD og Tourette. To flotte ungdommer som har det utmerket nå. Begge to har lært seg å håndtere vanskene sine og setter i dag stor pris på den ekstra energien de har.

Ole Vegard sier han har en ekstra motor. «Vi har en ekstra motor som gjør at vi får vi gjort mye. Det handler om å benytte evnene på riktig måte.» Han peker på betydningen av tidlig innsats og tilpasset opplæring.

Å få hjelp tidlig krever at vansken blir oppdaget og forstått, og det igjen fordrer kunnskap og kompetanse. Enten Statped arbeider med veiledning og kurs til PP-tjeneste, skole og barnehage, eller vi bistår det enkelte barn eller ungdom, handler det om å spre kunnskap og kompetanse. Slik at de som er nærmest barnet eller ungdommen, skal få faglig påfyll, redskaper og metoder i arbeidet sitt. Målet er å bidra til at barn og unge får utvikle seg og delta som andre – ut fra sine forutsetninger.

Nettopp dette målet ligger bak prosjektet «Vi sprenger grenser». Det skal gjennom mer bevissthet og kompetanse om læring øke læringsutbyttet hos barn og unge med sammensatte lærevansker og utviklingshemming. Les om hvordan Skogen barnehagehage, foreldre og PP-tjenesten i Askøy i Hordaland fryder seg over god utvikling hos alle barna. Du finner dem på side 46.

God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 22