StatpedMagasinet 3–2014

Bruk av videokonferanse i veiledning

Store avstander og høye reisekostnader gjør videokonferanse til en effektiv måte å drive veiledning på dersom forutsetningene er til stede. Sigerfjord barnehage og PPD for Sortland kommune i Nordland deler sine positive erfaringer i en film som nå er tilgjengelig på statped.no/vsg.

Som en del av prosjektet «Vi sprenger grenser» skal det lages korte erfaringsfilmer fra barnehage- og skolepilotene om bruk av teknologi i det spesialpedagogiske arbeidet.

Noen av teamene som blir omtalt, er bruk av nettbrett, «Pegasus», samarbeid mellom barnehage og hjem med bildedeling, bruk av SmartBoard og veiledning via videokonferanse. Barnehagebestyrer Lisa Rist er en av dem som deltar i filmen.

– Trygghet er en forutsetning når man skal få veiledning via videokonferanse.

I barnehagen vår er vi vant til å jobbe på denne måten, og det handler om å skape et arbeidsklima med stor takhøyde for ros og forbedringer, uttaler hun.

De øvrige filmene blir også gjort tilgjengelig på statped.no under «Vi sprenger grenser» etter hvert som de er klare.

Side 18 av 20

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!