StatpedMagasinet 3–2014

Søkelys på jenter og ADHD

I prosjektet «Skravlebøtter og dagdrømmere» ble åtte jenter fra 8 til 17 år med ADHD utredet ved hjelp av flere typer vurderingsskjemaer og intervju med foreldre, lærere og jentene selv. Det ble også brukt evnetest og en objektiv oppmerksomhets/aktivitetstest. Spørsmålene var: Hvilke kjennetegn har jentene?

Tilleggsvansker? Hvordan fange dem opp? Hvilke tiltak kan fungere? Funnene viste at jentenes vansker ofte hadde blitt forklart med andre ting enn vansker knyttet til ADHD. Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker var blitt forklart som fagvansker, lese- og skrivevansker, atferdsvansker, manglende grensesetting eller hyppige lærerskifter. Foresattes bekymringer var ikke i tilstrekkelig grad tatt på alvor.

Prosjektet ble gjennomført av Anne-Lise Farstad og Rita Tangen ved Torshov kompetansesenter (nå en del av Statped sørøst) i 2003–04.

De samme jentene og deres foresatte ble intervjuet i 2010 i et nytt prosjekt «Sånn er livet – 7 år etter» av Anne-Lise Farstad. Hensikten var å finne ut hvordan det hadde gått med dem, og om deltakelsen i utredningen hadde gjort en forskjell. Deler av intervjuene er gjengitt i sitatform. Resultatene oppsummerer hva brukerne selv mener er viktige områder for å bli best mulig ivaretatt på skolen og i hjelpeapparatet.

Resultater i korthet

Skolen må bli bedre til å differensiere, sette rett lærer på rett elev, gi opplæring i kompenserende metodikk (PC, kalkulator, lydbøker), tilrettelegge muntlige prøver fremfor skriftlige der det er mulig, samarbeide og kommunisere tett med foresatte og – ikke minst – kanskje orke litt mer når det gjelder elever som sliter med ADHD. En mor sa om sin datters lærere: «Alle skoler trenger en Lasse! Lasse er læreren som har en egen evne til å sette seg ned og lytte og prate og være der ungdommen er».

Side 14 av 20

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!