Tidlig innsats, læring og fellesskap

Tone Mørk, Statpeds direktør

Med temaet tidlig innsats ønsker vi å inspirere, informere og være til nytte for ansatte i PP-tjenesten, barnehager og skoler. Stortingsmelding 18 (2010 – 2011) Læring og fellesskap beskriver behovet for at barnehager og skoler skal bli bedre til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp og støtte i opplæringen. PP- tjenesten og Statped er viktige aktører for å realisere dette og er gjennom meldingen gitt i oppdrag å bidra i denne viktige nasjonale oppgaven.

Les reportasjen om Matheo på 20 måneder, og bli kjent med familiens hans, barnehagen og hjelpeapparatet rundt dem på Høylandet i Nord-Trøndelag. Det er et glimrende eksempel på tidlig innsats, god oppfølging og godt samarbeid mellom foreldre, barnehageansatte, PP-tjenesten og Statped. Noen ganger kommer hjelpen sent. Da er det godt å se at kommunen tar grep som du kan lese om i reportasjen fra Karasjok i Finnmark. Rektor er godt i gang med å legge til rette for søstrene som begge har nedsatt hørsel, og flere lærere er begynt på tegnspråkutdanning. Ekstra gledelig for Máret-Anneli og Anne-Ma er at de kan ha to opplæringsspråk, både norsk og samisk. Det er nytt i år. Et klokt grep fra Utdanningsdirektoratet.

Tidlig innsats er en nasjonal satsing i Statped i året som kommer. Det betyr at vi skal utvikle flere læringsressurser om temaet, spre mer kunnskap og kompetanse og vise hvordan tidlig innsats kan bidra til god oppfølging og økt læringsutbytte for alle. Tips oss gjerne om saker vi kan ta opp i magasinet. God lesning!

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!