Atferden er mobberens språk

– Det som kalles å mobbe, er bare vonde følelser. Ingen vil egentlig være slemme, ikke mobberen heller. De voksne må gå bak mobbingen og spørre hvorfor. Jeg har aldri møtt en mobber som har det bra.

Det er Harald (21), en av SkoleProffene i Forandringsfabrikken, som snakker. Han bygger på samtaler fra 3000 elever som har deltatt i prosjektet om Morgendagens skole, hvor blant annet mobbing var tema.

– Atferden er et resultat av følelsene, et varselsignal om at noe i livet til mobberen er riv, ruskende galt. Atferden er smerten til barnet som kommer til uttrykk. Et rop om hjelp, men ofte skjer det ingenting før mobberen blir et problem for andre, sier Harald.

Han har klare meninger om hva som bør gjøres.

– Mobberen må stoppes med kjærlighet, ikke med straff. Gå heller inn i klassemiljøet, bruk tid, snakk sammen og del historier – det må til for å skape trygge klassemiljøer. I dag er det utbredt å møte mobberen med straff og belønning, fra skolen, fra foreldre eller barnevernet. Er du snill gutt nå, får du ti fotballkort, er du slem, får du ikke være med på klassetur.

– Det er en utfordring når mobbing kan gå på livet løs?

– Det er selvfølgelig ikke greit. Skolen må ta vare på den som blir mobbet, men husk at mobberen også er et barn, redd, usikker og utrygg, ofte med en tung og vond sekk
å bære på. Mobberen ser at de han mobber, blir lei seg, men forstår ikke rekkevidden. Det må du være voksen for å forstå. Derfor er løsningen å gå inn i mobberens verden og kartlegge livssituasjonen og behovene hans ved å tilby samtaler og aktiviteter som gir gode opplevelser og mestring – lag trygge rammer. Mobberen trenger bekreftelse og kjærlighet. Sats på samarbeid med ham og spill på samme lag.

Blant proffene i Forandringsfabrikken er det flere som har vært mobbere. Mange av dem har også blitt mobbet. De har bak seg en skoletid hvor de ble stemplet som dumme og tapere, fulle av nederlag og forakt. Med selvfølelse lik null.

I miljøet her opplever ungdom respekt og likeverd. Vi opplever anerkjennelse for den vi er. Sakte, men sikkert kaster du av deg selvforakten og styrker selvfølelsen. Ungdom finner vendepunktet i forskjellige miljøer. Det vi håper og jobber for, er at barn får hjelp med smerten, det som ligger bak atferden, tidlig – og selvsagt gode oppvekstvilkår som ikke skaper smerte og grobunn for mobbing.

Tekst: Gerd Vidje

Fakta

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en stiftelse som i hovedsak drives av inntekter til prosjekter fra det private og offentlige. Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgivning og kurs. Forandringsfabrikken inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole fungerer og kan gi råd til dem som styrer landet.

Morgendagens skole (bok)

3000 barn og ungdom fra 40 skoler over hele landet har erfaringer og råd som gir verdifull kunnskap om hvordan det er å være elev i norsk skole i dag. Hva gir lyst til å lære? Hvordan må læreren være for at du kan lære best mulig? Og hvordan er en skole som samarbeider godt med barn og unge? Dette er kunnskapsutvikling nedenfra. Bestilles ved å sende e-post til post@forandringsfabrikken.no.

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring (bok)

Hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? Det er nettopp dette boka handler om. Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Opplever de unge selv å ha mistet fotfeste, og i tilfellet hvorfor? I denne boka presenteres ny forskning med mål om å nyansere forståelsen av frafall. Felles for de unge er at de mener å ha kompetanse på eget liv og et ønske om å realisere egne drømmer.
Forfattere: Kaja Reegård og Jon Rogstad (red.)
Gyldendal akademisk, 2016

Side 14 av 30

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!