StatpedMagasinet 1-2016

Blir tatt på alvor

Skolen får godt skussmål fra Victoria og Daniel på 10. trinn. – Vi blir sett, hørt og tatt på alvor, sier de to.

– Jeg opplever at vi er en inkluderende skole. Vi blir tatt på alvor av lærerne, og det er god stemning mellom oss og ledelsen på skolen. Rektor rusler blant oss når vi kommer om morgenen og i kantina. Han ser oss, vi slår av en prat – han er en morsom fyr og får meg i godt humør, forteller Victoria.

– Jeg synes vi blir behandlet voksent av lærerne, sier Daniel. – Vi snakker ordentlig sammen og samarbeider godt. På barneskolen var jeg en klasseklovn og lå an til
å klare meg dårlig videre på skolen. Da jeg kom hit, snudde det sakte, men sikkert, sier han.

Daniel tenker litt høyt om hvorfor det snudde seg og peker på at Mæla skole
så ham som noe annet og mye mer enn bajasen og spilloppmakeren. – De hadde
tro på at jeg kunne mestre, og da begynte jeg å tro det selv også, sier han.

Begge to sliter med matematikk, men går i hver sin gruppe. Victoria får hjelp til å klare kravene til allmennfag på videregående. Daniel går i mattegruppe, hvor mengden oppgaver og vanskelighetsgrad er tilpasset ham. Målet er å komme inn på elektrolinja på videregående til høsten. Mesteparten av tiden deltar de på trinnet sammen med de andre.

Fakta: Tilpasset opplæring

Smal forstand innebærer individuelle tilpasninger for den enkelte elev.

Vid forstand innebærer

 • inkludering og sosial deltakelse for alle elevene
 • kollektive tilnærminger i undervisningen
 • utvikling av en samarbeidsorientert skolekultur
 • utfordringer knyttet til elever settes inn i en kontekstuell ramme med fokus på læringsmiljøet og undervisningen
 • fokus på indre og ytre motivasjon hos elever
 • vektlegging av struktur og tydelighet i undervisningen

Fakta: Mæla ungdomsskole

 • 245 elever
 • Alle elever har egen pc
 • 30 lærere
 • Bruker egenprodusert læremateriell
 • Bygget i 2000 i Skien
 • Åpen skole

Side 10 av 30