StatpedMagasinet 1-2016

Lærer triks og lure løsninger

Det finnes et hav av teknologiske muligheter når du er blind eller svaksynt. Det opplevde ti ungdommer på IKT-camp i Statped midt i mars i år.

– Vi ser nok dessverre for ofte at kunnskapen om IKT ikke er helt som vi skulle ønske. Derfor har vi samlet ungdommer som er nysgjerrige på IKT for å gi dem kunnskap
og inspirasjon, forteller Lena Gimse (bildet), leder for Norges Blindeforbunds ungdom, som er hovedarrangør av IKT-campen.

Kunnskap og tålmodighet

En av dem som får helt ny kunnskap, er Noah (13). Han tester for første gang ut leselist koblet til en Mac. Fingrene leker målrettet over tastene, og han får resultatet fra et Google-søk på «RBK» lest opp. «Kobling», «kobling», «kobling», sier den metalliske stemmen til Mac-en.

– Det står jo ingenting interessant her, jo, sier Noah.

– Du må gjøre sånn, du må hekte på koblingene, forklarer Paal Morten Petersen, rådgiver i Statped, og viser Noah ved å føre fingrene hans rundt på en leselist.

Noah er utålmodig, forsøker litt til – og enda litt til. Til slutt leser den metalliske stemmen opp det riktige innholdet.

– Mulighetene som ligger i teknologi for blinde og svaksynte, er enorm, men du må være litt tålmodig. Og akkurat det kan jo være mangelvare hos noen tenåringer, ler Petersen. Han har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og har tatt med mange av de erfaringene inn i jobben med å tilpasse IKT for svaksynte og blinde. Han mener det viktigste er at barn og unge lærer seg å bruke teknologi.

– Det finnes teknologiske løsninger overalt, men vi ser at det viktigste er å ha kunnskap om hvordan for eksempel apper, tekniske hjelpemidler og operativsystemer fungerer. Først da kan potensialet tas ut, sier Petersen.

«Kvinne i prikkete genser, stående»

Det er klart det vekker nysgjerrighet når to blinde står og fotograferer hverandre. For hva er vitsen?

– Jeg sender ofte bilder til folk, jeg, forteller Ida Sødahl Utne (24) (bildet neste side). Foran kamera står Kristin Torske (27).

Ida knipser bildet og legger øret tett inntil telefonen sin. En kvinnestemme sier: «Kvinne i prikkete genser, stående.» Det er slik appen TapTapSee fungerer: Den gjør en analyse av motivet som fotograferes (analysen er basert på algoritmer og data fra såkalt crowdsourcing) og leser opp resultatet. På den måten kan Ida «se» hva hun fotograferer, og det kan også være nyttig til andre ting.

– Du vet vanlige melposer? De føles prikk like, men kan ha forskjellig innhold. Når jeg tar bilder med TapTapSee av forsida på melposen, leser den opp innholdet, sier Ida.

Både Ida og Kristin representerer generasjonen som har følt teknologiutviklingen
på kroppen. De har gått fra å ha lydbøker på kassett til å ha talesyntese på så og
si alt av digital informasjon.

– Jeg er egentlig glad for å ha vært i «steinalderen». Jeg har i det minste lært punktskrift skikkelig. Det virker som om dem som vokser opp nå, ofte velger bort punktskrift. Da mister de noe av forståelsen for språket, mener Kristin.

– Utviklingen er mest positiv da, skyter Ida inn.

– Talesynteser og apper for det ene og det andre åpner opp for en større verden
for oss blinde og svaksynte, så unge i dag er veldig heldige også, sier Ida.

Vil lære mer

Johan Fonneland (14) (bildet til venstre)studerer det som skjer på iPaden. Med en synsrest på ti prosent betyr det at han må holde skjermen tett, tett inntil øynene. Utover det virker Johan som en hvilken som helst gutt. Han spiller Minecraft med kompiser og fotball på et lag for barn med særskilte behov hjemme i Bergen. Johan har nettopp at fått installert ny lese-TV hjemme. Det er spesielt kunnskap om zoomtekst han er ute etter, for dette programmet har han nemlig hatt på PC-en en stund, men har ikke fått opplæring.

– Jeg har masse teknologi rundt meg og får jo til det meste. Jeg er med på IKT-campen for å lære mer. Det finnes jo utrolig mange triks og lure løsninger som jeg ikke kan, forteller Johan.

Pedagogene må ta ansvar

– Jeg er kanskje ikke helt representativ for gruppen, smiler Markus Rakstad-
Larsen (20) (bildet). Han har eget firma for utleie av lyd, lys og DJ, og er blind. Han forteller at kunnskapsnivået om teknologi varierer veldig hos blinde og svaksynte.

– Jeg tror lærere og pedagoger må ta mye av ansvaret for at noen av oss blir veldig interesserte i teknologi og for at noen blir hengende langt etter.

Markus fikk sin første laptop i 4. klasse og hadde en lærer som var svært opptatt av at han måtte lære seg touch-metoden. Markus tror det hadde enorm betydning for hans videre interesse for IKT.

Jeg fant raskt ut at teknologi var viktig og at jo mer jeg lærte, jo bedre tilgang fikk jeg til verden rundt meg, forteller Markus, som syns det er spesielt meningsfylt å kunne inspirere andre til å lære mer.

Mobilteknologi har for mange blinde og svaksynte vært en liten revolusjon.
Enkle løsninger er ofte de beste: Den er lett å bruke, den er tilgjengelig
og kan baseres på lyd og syntetisk tale.

Tekst: Beate Horg

Les mer

IKT-camp for blinde og svaksynte ungdommer

Norges første IKT-camp for blinde og svaksynte ungdommer ble arrangert av Norges Blindeforbunds ungdom og Blindeforbundet i mars i år. Statped stilte opp med fagkompetanse og kursholdere som til daglig jobber med bruk av teknologi og IKT rettet mot personer med synshemning.

Eksempler på teknologi for blinde og svaksynte

  • Svaksynte kan bruke datamaskiner med forstørrelsesprogram eller lese-TV. Forstørrelsesprogrammene forstørrer deler eller hele skjermbildet, og noen programmer kan også lese opp teksten på skjermen.
  • Hjelpemidlene for blinde handler om å bruke følesansen eller lyd, for eksempel syntetisk tale, for å få informasjon. Et alternativ er skjermleserprogrammer som leser opp all informasjon på skjermen eller å koble på en leselist for å få informasjonen i punktskrift.
  • For svaksynte kan det for eksempel hjelpe å forstørre skjermbildet, endre på kontraster, farger og bokstavstørrelse og i tillegg få teksten opplest.
  • Tastatursnarveier gjør det mulig å styre datamaskinen uten mus.
  • Mange mobiler, spesielt iPhone, har en svært god talesyntese- og skjermforstørrelsesfunksjon.

Side 27 av 30