StatpedMagasinet 1–2018

Vil beholde retten til sakkyndig vurdering og spesialundervisning

– Vi mener at retten til individuell sakkyndig vurdering må opprettholdes. Den er et godt grunnlag for individuell opplæringsplan og for klage dersom skolen ikke følger opp tiltakene, sier Synne Lerhol, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

– Tiltakene som den sakkyndige vurderingen konkluderer med, må selvsagt være i samråd med eleven selv og både ta hensyn til opplæring og elevens sosiale funksjon og nettverk. Og like viktig, skolen må følge opp og innarbeide tiltakene i den profesjonelle undervisningen enten den skjer i klasserommet eller utenfor.

Feil medisin

Unge funksjonshemmede er enig i Nordahl-utvalgets virkelighetsbeskrivelse. – Merk deg at utvalget beskriver et lovverk som ikke blir fulgt. Derfor er det feil medisin å fjerne retten til spesialundervisning og sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Vi trenger en uavhengig instans som utreder og vurderer elevens helhetlige situasjon og kommer med tiltak, metoder osv. I motsatt fall vil vurderingene gjøres av den enkelte skolen og bli helt avhengig av skolens ressurser. Det førende og viktigste hensynet må alltid være hva som er barnets beste, sier Lerhol.

Fokus på inkluderingsperspektivet

Hun mener at inkluderingsperspektivet må vektlegges sterkere i spesialundervisningen. – Vår medisin er å styrke PP-tjenesten og elevens medvirkning til løsninger.

I dag er ofte spesialundervisning det samme som å bli tatt ut av klassefelleskapet. – Vi deler Nordahl-utvalgets og mange andres bekymring om dette. Etter vårt syn er den sakkyndige vurderingen ikke årsaken. Det er holdningen til inkludering og kunnskapen om hvordan et inkluderende opplæringsfellesskap kan gjennomføres, som må ha fokus og styrkes.

Skolene må også få nok ressurser til å følge opp sakkyndige vurderinger.

Tekst: Gerd Vidje / Foto: Unge funksjonshemmede

Side 27 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!