StatpedMagasinet 1–2018

– Gjør de mulig å utvikle språket

– Et språk må brukes om det skal utvikles. De mulighetene Elise har fått på skolen er helt avgjørende for at hun skal kunne fungere som tospråklig, sier Margrethe Botn, moren til Elise.

– Skal Elise utvikle og vedlikeholde tegnspråket, er bruk av digitale tegnspråkressurser og det å bruke tegnspråket daglig, helt avgjørende. Hun er takknemlig for at datteren er blitt godt ivaretatt og fungerer så godt både sosialt og faglig på skolen.

Flink til å bruke tegnspråk

Hun mener at aktiv bruk av tegnspråk i klassen, bruk av tegnspråkmateriell, tolk og ikke minst egen tegnspråklærer har gjort terskelen lav og at mange har lært seg tegnspråk.

– Mange er kjempeflinke til å bruke tegn. Foreldrene til de andre elevene har også vært positive hele tiden. Det har også gjort det enklere å få aksept for at tegnspråk er mye i bruk. De ser at dette er nyttig og ikke forstyrrende. Det er ikke selvsagt at ting skal fungere og at et barn med hørselshemning skal finne seg så godt til rette. Som mor går du alltid med en liten frykt for at barnet ditt ikke skal være en del av fellesskapet, sier Botn.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen / Foto Jonas Broström, Montag

Side 15 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!