StatpedMagasinet 1–2018

Et sjumilssteg for tegnspråk

Vi håper og tror at 2018 kan bli et historisk år for tegnspråklige barn og for tegnspråk som språk. I april foreslo nemlig Utdanningsdirektoratet en rekke tiltak for å fremme og forsterke tegnspråkopplæring, skriver Aina Therese Fossum, leder i Hørselshemmede barns organisasjon.

Jeg drømmer om at jeg kan snakke sammen med kompisene mine i friminuttet om hva vi gjorde i helgen. At vi kan diskutere kampen i Champions League og de største høydepunktene. Jeg drømmer om at jeg kan snakke med alle klassekameratene mine og være med på diskusjonene vi har i timene. Jeg oppfatter at de lærer mye og synes dette er moro. Når jeg kommer hjem, drømmer jeg om å fortelle alt vi har snakket om med mamma og pappa og fortsette diskusjonene med lillesøsteren min. For nå har jeg skaffet meg enda flere argumenter for at det er Man U som er best, ikke Barca!

– Likestill barn, uansett språk. La barn først og fremst få være barn, sier Aina Therese Fossum, leder i Hørselshemmede barns organisasjon.

For de fleste barn er dette en selvfølge, for mange hørselshemmede barn er dette bare en drøm. Hjertesaken og målet til Hørselshemmede barns organisasjon (hhbo.no) er at alle barn som har en hørselshemming skal få drømmen sin realisert; om fullt ut å kunne delta i egen familie, barnehage, skole og samfunn.

Det er mye som tyder på at 2018 kan bli et historisk år for tegnspråklige barn og tegnspråk som språk. I april foreslo nemlig Utdanningsdirektoratet en rekke tiltak for å fremme og forsterke tegnspråkopplæring. OsloMet har søkt om 60 millioner kroner til en nasjonal satsing på tegnspråk og tolkning. Kunnskapsdepartementet skal nå ta stilling til om disse forslagene skal bli en realitet. Om drømmer skal bli til virkelighet. Om barnekonvensjonen skal gjelde fullt ut også for barn med hørselsvansker.

Mer fleksibel opplæring

Hørselshemmede barn har i dag rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens paragraf 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen (lovdata.no) og paragraf 3-9 Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen (lovdata.no). Retten innebærer at barnet må følge særlige læreplaner. Det er behov for å gjøre retten til opplæring i og på tegnspråk mer fleksibel. Det bør bli mulig for barn som har hørselsvansker å få lære tegnspråk, men følge de ordinære læreplanene i andre fag. Utdanningsdirektoratet har foreslått å endre opplæringslovens paragraf 2-6 og 3-9 slik at læreplanene i norsk for hørselshemmede, engelsk for hørselshemmede og drama og rytmikk gjøres valgfrie. Vi støtter dette forslaget.

Lovfestet rett til opplæring for nærpersoner

Tegnspråk burde være for alle! Hhbo har jobbet hardt siden vi ble etablert i 2016 for at søsken skal få opplæring i tegnspråk, både i Statped og i skolen. Barn som bruker tegnspråk er i de fleste tilfeller den eneste tegnspråklige eleven på skolen sin. De aller fleste tegnspråklige barn er også det eneste tegnspråklige medlemmet i sin familie. Det er alvorlig at mange hørselshemmede barn ikke kan snakke med søsknene sine, fordi de ikke har et felles språk. Det er veldig underlig at tilbud om språkopplæring ikke allerede er på plass i et flerspråklig og mangfoldig 2018.

Takk til en lydhør kunnskapsminister som så det samme alvoret som oss i januar 2017. Etter mange brev fra søsken, tegnspråklige barn, foreldre og Hhbo bestemte statsråden at alle søsken til tegnspråklige barn i Norge skulle få opplæring i tegnspråk hos Statped. Dette var et stort skritt fremover.

Nå venter vi på at Kunnskapsdepartementet skal ta et sjumilssteg! Utdanningsdirektoratet har foreslått endring i opplæringsloven, slik at hørende elever i nære relasjoner med personer som bruker tegnspråk, skal få en lovfestet rett til opplæring i tegnspråk. Vi støtter forslaget på det varmeste.

Realisere barns rettigheter

Alle beslutninger som berører barn, skal tas til barns beste. Vi håper og forventer at Kunnskapsdepartementet vedtar tiltakene som Utdanningsdirektoratet foreslår og samtidig ser at tegnspråkløftet er en selvfølge for å gjennomføre de tiltakene Utdanningsdirektoratet foreslår og for å realisere barns rettigheter.

Fakta

Svar fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 33-17. Svaret inneholder Utdanningsdirektoratets forslag/ anbefalinger om å fremme og forsterke tegnspråkopplæringen. Saken er under behandling i KD.

Tekst: Aina Therese Fossum / Foto: Morten Brun

Side 11 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!