StatpedMagasinet 1–2018

Et valg som har sin pris

Harald Garder Beil, rådgiver i Statped, har fulgt Sigurd fra han begynte på Kuben videregående. – Moren til Sigurd staket ut hans vei i det hørende samfunnet da han begynte på barneskolen. Sammen har de to lagt ned en kjempeinnsats for å få opplæringen til å fungere blant hørende. Sigurds vei passer ikke for alle, men det er et mulig valg å ta, sier Beil.

– Det unike er at Statped kan følge opp ungdom over flere år. Dukker det opp en ny situasjon eller en ny lærer, trengs informasjon og gode råd fra oss, sier Harald Garder Beil, rådgiver i Statped.

Beil har lang erfaring i å følge opp elever med nedsatt hørsel som er lærlinger eller går i videregående skole. Han er opptatt av at disse elevene først og fremst er ungdommer, ungdommer med nedsatt hørsel.

– Da Sigurd begynte på videregående, besøkte jeg klassens hans. Jeg fortalte om hørselshemning og om hvordan cochleaimplantat fungerer. Dette var jo elever på elektrolinjen, så de var like nysgjerrige på det tekniske i implantatet. Jeg husker det som en kul seanse. Sigurd var bekvem i situasjonen, vi hadde det moro, og det er viktig, synes jeg.

Få øyekontakt, vær tett på

– Jeg møtte også lærerne på Kuben, mest for å gi råd og tips om tilrettelegging og hvordan man kommuniserer med personer som har CI. Få øyekontakt, vær tett på, forklar begreper og ikke bruk lange setninger – hold fokus, i kortversjon. Sigurd er en reser til å lese på munnen, forteller Beil.

I forrige uke besøkte Beil Aerospace Industrial Maintenance (aimnorway.com) der Sigurd er lærling, først sjefen hans og verneombudet, senere 25 ansatte i avdelingen. – Alle var interesserte og positive. I flybransjen er kommunikasjon og felles forståelse av jobben ekstremt viktig, slår han fast.

Følger opp 45 ungdommer

Det er PP-tjenesten for videregående opplæring som søker om bistand fra Statped for elever og lærlinger på videregående nivå. Beil følger opp rundt 45 ungdommer med hørselshemning i Oslo og Akershus.

– Det unike er at Statped kan følge opp ungdom over flere år. Dukker det opp en ny situasjon eller en ny lærer, trengs informasjon og gode råd fra oss. Bedrifter som har lærlinger med nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstramidler fra Fylkesmannen, ikke alle er klar over det, sier han.

Viktig å følge opp lærlinger

Beil understreker betydningen av at Statpeds oppfølging av lærlinger ute i bedrift. – Kanskje bør vi fokusere enda mer på denne gruppen enn vi gjør i dag. Det er tross alt nå de skal ut i voksenverdenen, stå på egne bein og dermed oppfylle noe av målsettingen som er nedfelt i opplæringslovens § 1-1, som sier: «Eleven og lærlingen skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet», avslutter Beil.

Tekst: Gerd Vidje / Foto: Morten Brun

Side 9 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!