StatpedMagasinet 1–2018

Språkrådet – lyttepost for tegnspråket

Språkrådet (sprakradet.no) er koordinator for et nasjonalt nettverk på tegnspråkområdet. Nettverket er strategisk viktig i det språkpolitiske arbeidet til rådet. Målet er å sikre og bidra til at språkmeldingen Mål og meining – Ein heilskapleg norsk språkpolitikk (St. meld. nr. 35 (2007–2008)) (regjeringen.no) blir fulgt opp.

Sonja Myhre Holten, Språkrådet

– For å følge opp språkmeldingen samarbeider Språkrådet med tegnspråklige samfunnsaktører. Vi jobber med språkstyrking av norsk tegnspråk (sprakradet.no) som en del av det norske språklandskapet. Samarbeidet er tett med alle aktørene. Det er grunnleggende for å styrke språket og sette i gang kompetanseheving om tegnspråk, sier Sonja Myhre Holten i Språkrådet.

I tillegg til universiteter og høgskoler er NRK, Signo, Norges Døveforbund, Døvekirka, Døves Media, Teater Manu, Statped med flere med i nettverket. Aktørene holder Språkrådet informert om tegnspråkstatus og tiltak på sine områder. – Det er for eksempel seminarer, hvor Språkrådet stiller opp og tar opp aktuelle problemstillinger og informerer om tegnspråk. Nettverket fungerer som en lyttepost på tegnspråkområdet i Norge, sier hun.

Tegnspråkløftet

På nettverksmøtet i april 2018 var temaet Tegnspråkløftet (sprakradet.no). Deltakerne drøftet hvordan nettverket kan bidra i denne satsingen.

– Vi synes det er viktig at løftet fokuserer på dem som har tegnspråk som morsmål og at lærere får økt kompetanse i tegnspråk, poengterer Holten.

Fakta om Tegnspråkløftet

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har tatt initiativet til Tegnspråkløftet (khrono.no). Planen er å sette i verk tiltak som skal bedre situasjonen for alle som har norsk tegnspråk som morsmål.

Ett av tiltakene som OsloMet søker midler til i tegnspråkløftet, er å utvikle norsk tegnspråk som et fullverdig masterfag i grunnskolelærerutdanningen. Det vil øke kvaliteten i tegnspråkopplæringen og kunne sikre at tegnspråklige barn får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Det samme gjelder utviklingen av et vurderingssystem for norsk tegnspråk i tråd med det europeiske rammeverket for språk. Tegnspråkløftet legger også opp til å sikre tegnspråk og kunnskap om tolking som tverrprofesjonell kompetanse, blant annet for barnevernspedagoger, sykepleiere og andre yrkesgrupper. Det vil bidra til at en større del av samfunnet kan kommunisere med dem som har tegnspråk som morsmål.

Tekst: Gerd Vidje / Foto: Morten Brun

Side 12 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!