StatpedMagasinet 1–2018

Tegnspråkressursene brukes

Statpeds tegnspråkressurser brukes. Visualisering med bruk av video gjør at læremidlene er nyttig for mange. Det viser en masterstudie av Line Beate Tveit, rådgiver i Statped.

I masteroppgaven «Digitale læringsressurser som aktør og samtalepartner» presenteres et utvalg tospråklige læringsressurser og hvordan de ble brukt i ulike klasserom.

– Både elever og lærere sier at de har stor nytte av ressursene og oppleves som gode læremidler som kan brukes av alle. For oss som læremiddelutviklere var det svært nyttig å kunne observere undervisning der våre ressurser var i bruk, sier Aud Karin Stangvik fra Statped.

Aud Karin Stangvik utvikler læremidler i Statped.

Visuell formidling

– Siden tegnspråk er et visuelt språk, blir fagstoffet presentert som video i våre læringsressurser. I formidlingen av fagstoffet er det også en utstrakt bruk av andre visuelle virkemidler som illustrasjoner og animasjoner, forklarer Stangvik. Hun forteller at lærerne synes kombinasjonen av språklig og annen visuell formidling gjør at læremidlene oppleves som ryddige og oversiktlige.

– Dette er viktige tilbakemeldinger. Bruk av video gir flyktige presentasjoner. Når noe er spilt av, er det ikke lenger tilgjengelig for synet. Det er derfor viktig at annen visuell informasjon ikke presenteres samtidig som det språklige innholdet. Blikket kan jo bare være ett sted om gangen, sier Stangvik.

– De mest interessante funnene er hvordan en tegnspråktekst leses sammenlignet med en skriftlig tekst, mener kollega Line Beate Tveit. I motsetning til en skriftlig tekst som står stille, er en tegnspråklig tekst i bevegelse, den forsvinner underveis. Leseren kan ikke selv bestemme tempo, og vi antar at dette krever noe annet av elevene. – Dette er forhold vi som utviklere og lærere må være mer oppmerksom på, sier Tveit.

Line Beate Tveit er svært fornøyd med at ressursene er til nytte.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen / Foto: Statped

Side 17 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!