StatpedMagasinet 1–2018

Vær stolt av flerspråkligheten

Skal vi bekjempe språklig utenforskap, må vi ha et godt lovverk og utdanne lærere som mestrer tegnspråk. Vi må skape flere arenaer for både flerspråklighet og hvor tegnspråk er førstespråk. Og vi skal være stolte av flerspråkligheten, skriver kulturminister Trine Skei Grande.

For meg handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet. Et godt og inkluderende samfunn forutsetter at alle skal ha like muligheter for å forstå og bli forstått, like muligheter for å lære og like muligheter for å ytre seg. Jeg jobber for dette hver eneste dag som kulturminister.

En viktig forutsetning for utformingen av språkpolitikken er at vi ser på alle språk som særegne kulturbærere, også tegnspråk. Ved å tegne språket (bruke tegnspråk) formidles noe som vi som ikke snakker språket, ikke får tilgang til. Tegnspråk er ikke et hjelpemiddel eller erstatningsspråk. Det er en del av kulturarven vår og en identitetsmarkør for både hørende og døve i Norge. Det er en del av det norske språkmangfoldet.

Alle har et ansvar

Tilgangen til et språk er noe vi hørende tar for gitt, og på samme måte kan mangelen på språk føre til utenforskap. Vår oppgave som politikere er å bekjempe utenforskap. Dessverre er tegnspråk et sjeldent gode, og mange hørselshemmede barn vokser opp i lokalsamfunn hvor få, om noen, snakker tegnspråk. Om vi skal lykkes, må vi ha et godt lovverk og vi må utdanne lærere som mestrer tegnspråk. Vi må skape flere arenaer for både flerspråklighet og hvor tegnspråk er førstespråk.

Samtidig er det ikke sånn at fellesskap bare kan vedtas. Rause og tolerante fellesskap bygges av folk, der folk er. I skolen, i barnehagen og på fritiden. Hjemme og i lokalsamfunnet. Vi har alle et ansvar for å skape inkluderende lokalsamfunn, og språk er en viktig nøkkel til like muligheter.

Vil heve statusen til tegnspråk

I Jeløy-erklæringa går regjeringen inn for å utarbeide en ny og helhetlig språklov. Jeg har ambisjoner om å benytte den anledningen til å heve statusen til tegnspråk. Mange barn og unge i Norge vokser opp i flerspråklige hjem, og enten man behersker samisk, tegnspråk eller urdu, er flerspråkligheten en verdifull kompetanse og en ressurs for samfunnet. Vi skal være stolte av å beherske og snakke flere språk. Vi må bidra til at flere lærer tegnspråk for å skape inkluderende fellesskap og gjøre samfunnet tilgjengelig for hørselshemmede.

Venstre startet å tegnspråktolke sine landsmøter for noen år tilbake, og etter det har flere andre partier begynt med det samme. Det viser at det nytter å ta initiativ, og det nytter å dra i samme retning. Språket er med på å skape oss som mennesker og bygge fellesskap, samhørighet og forståelse oss imellom – uansett om vi er døve eller hørende. Vi skal være stolte av flerspråkligheten. Det er et gode som bekjemper utenforskap.

Tekst. Trine Skei Grande, kulturminister / Foto: Mona Lindseth

Side 5 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!