StatpedMagasinet 1–2018

Vi trenger et løft for norsk tegnspråk

– Barn kan ha stort utbytte av å tilegne seg norsk tegnspråk, et fullt ut tilgjengelig språk i tillegg til talespråket. Det går helt fint å takke ja til begge deler, både CI og tospråklighet. Vi trenger et løft for at det skal skje, skriver Arnfinn Muruvik Vonen, OsloMet – storbyuniversitetet.

– For å velge tegnspråk for barnet sitt trenger foreldrene rådgivere som forstår betydningen av tegnspråk, skriver professor Arnfinn Muruvik Vonen, OsloMet – storbyuniversitetet.

De aller fleste nybakte foreldre er hørende, noe som er så selvsagt for dem at de ikke engang har tenkt over at «hørende» er noe det går an å være eller ikke være. Det motsatte, det å være døv, virker fremmed, men først og fremst er det noe disse foreldrene ikke har tenkt noe særlig over.

Så får foreldrene beskjed fra helsevesenet om at barnet er døvt. Det fremmede har plutselig kommet dem helt inn på livet. Etter beste evne forsøker de å orientere seg i sin nye virkelighet, lese på Internett og lytte til eksperter og rådgivere. Foreldre er like forskjellige som folk ellers, og det gjelder også når de må foreta viktige veivalg på vegne av barnet sitt.

Et språk på linje med andre språk

I våre dager har den teknologiske utviklingen kommet så langt at barnet kan få operert inn cochleaimplantater (CI) i hodet i tidlig alder, og de fleste får en brukbar hørsel som følge av dette. I våre dager har vi også endelig forstått at norsk tegnspråk (NTS) er et språk på linje med et hvilket som helst talespråk og at døve barn gjennom en kombinasjon av NTS og norsk kan få en like rik språklig og kommunikativ utvikling som hørende barn. Og det går helt fint å takke ja til begge deler – både CI og tospråklighet. I Norge er vi så heldige at det offentlige tar utgiftene til både CIoperasjoner og tospråklig opplæring. Og jo bedre hørselsfunksjon barnet får med sine CI, desto lettere blir det å utvikle seg tospråklig med tegnspråk og talespråk.

Kan miste noe av språkopplæringen

Men så sier en velmenende rådgiver til foreldrene at det er unødvendig for barnet å lære NTS, så det burde de takke nei til. Og for foreldrene kan det virke så fristende å klare seg uten dette fremmede språket som ingen av dem kan fra før! De ser at mange barn med CI tilegner seg talespråk spontant. Snart snakker barnet samme dialekt som lekekameratene.

Foreldrene bør tenke seg godt om før de takker nei til tegnspråkopplæring for barnet sitt. Hørsel og språkutvikling er mer komplisert enn vi gjerne tror. Selv om barnet hører godt nok i mange situasjoner til å kommunisere på talespråk, betyr ikke det at det alltid hører godt nok til å få med seg alt det de andre får med seg. Resultatet blir kanskje at barnet mister mange viktige små drypp av språklæring i hverdagen – voksnes samtaler med hverandre i barnets nærhet og jevnaldrendes småprat under leken.

Et løft må til

Etter hvert blir leken og skolefagene mer språkintensive, og så viser det seg at barnet har «hull» i både ordforråd og allmennkunnskaper. For foreldrene, som ikke er fagfolk, kommer dette som en overraskelse, for læreren og andre fagfolk burde det ikke gjøre det – men gjør det kanskje likevel. Barn har rett til en best mulig opplæring tilpasset sine forutsetninger. Barn som hører dårligere enn andre barn, kan ha stort utbytte av CI eller andre hørselstekniske tiltak. De kan også ha stort utbytte av å få tilegne seg NTS – et fullt ut tilgjengelig språk i tillegg til talespråket. Men for at det skal skje, trenger foreldrene rådgivere som forstår betydningen av et slikt språk og kommunen trenger eksperter som er i stand til å se hvor viktig NTS kan være for et barn og for en familie. Og både barnet selv, foreldrene, søsken, lærere og andre trenger å få lære tegnspråk av fagfolk.

Derfor må vi utdanne flere lærere som er dyktige i tegnspråk og utdanne rådgivere og beslutningstakere som vet hvor mye tegnspråk kan ha å si for et liv. Derfor trenger vi et løft for tegnspråk.

Tekst: Arnfinn Muruvik Vonen, OsloMet – storbyuniversitetet / Foto: Morten Brun

Side 10 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!